Innkjøp

Bestilling av både varer og tjenester

Våre løsninger støtter bestilling av varer fra katalog, via fritekst, med punch-out og med egendefinerte produkter.

 • Brukervennlig og intuitivt design
 • Hurtig og effektivt varesøk i oppdaterte prislister
 • Egne og delte favorittlister
 • Automatisk kontering av ordrelinjer
 • Hurtigbestilling
 • Varemottak med et enkelt klikk
 • Definerbar arbeidsflyt og godkjenningsprosesser
 • Komplett ordrearkiv
 • Avtaleoversikt
 • Internettbasert løsning – SaaS
 • Skalerbarhet – løsningen kan vokse i takt med deres behov
 • Sikker handel med kryptering og logg av alle transaksjoner
Innkjøp

Enklere innkjøp

Et brukervennlig og effektivt bestillingsverktøy som frigir tid til annet arbeid og som gjør at du raskt finner rett vare til rett pris.

Automatisering

Godkjenningsflyt, automatisk ordrekontering og gjennomsiktighet i bestillingsprosessen reduserer muligheten for feil og gjør det enklere å håndtere avvik.

Avtalelojalitet

Best pris oppnås når alle i organisasjonen benytter fremforhandlede avtaler. Da kan enda bedre avtaler fremforhandles, med et enda større volum.

Oversikt 

Realtime statistikk gir deg overblikk over hva som blir kjøpt inn og hos hvilke leverandører, noe som er grunnlaget for å optimalisere innkjøp og oppnå besparelser.

Ta kontakt med oss for en samtale om innkjøp