Innkjøpsanalyse

Overblikk og innsikt over innkjøp og forbruk i hele organisasjonen. Ut fra faktura, ordre og kataloger analyseres alle data automatisk og stilles til rådighet i en effektiv og brukervennlig løsning. 

Verktøyet gir en komplett oversikt over alle innkjøp uansett hvordan de er gjennomført. Innkjøpsanalysen er et strategisk verktøy som optimaliserer innkjøpsprosessen gjennom informasjon om prisutvikling på varer, kjøp på og utenfor avtale etc. 

I tillegg til at verktøyet kan kjøpes som en del av modulene i innkjøpsløsningen, kan det også brukes stand-alone med integrasjon eller manuell opplasting av data.

Innkjøpsanalyse

Forbedret innkjøpsstyring

Få overblikk over hvem i organisasjonen din som kjøper hva, og hvilke leverandører de benytter.

Bedre utnyttelse av avtaler

Få høyere compliance på inngåtte avtaler, og overblikk over hvilke varer som handles utenfor avtale. Enkel statistikk i sanntid gir grunnlag for å forhandle nye og bedre avtaler.

Innkjøp etter kategori

Automatisk kategorisering av fakturalinjer gir overblikk over innkjøp i ulike kategorier av varer og tjenester.

Ta kontakt med oss for en samtale om innkjøpsanalyse.