Kontrakt- og katalogadministrasjon

Vår løsning er spesielt bygget opp for å understøtte kontrakter hvor kataloger kan knyttes opp til en avtale. Denne modulen brukes både for innkjøp, faktura og analyse. 

I kontraktsverktøyet kan man opprette alle type kontrakter – uansett om man bruker dem til elektronisk handel eller ikke. På noen kontrakter vil det være tilknyttet en elektronisk varekatalog, noen vil kunne benyttes til bestilling av serviceytelser eller fritekstordre, mens andre er avtaler som eksempelvis kan benyttes til match av husleiefaktura eller abonnementer.

Kontrakt- og katalogadministrasjon

Kontrakt

Med kontraktsmodulen får du enkelt oversikt over alle dine kontrakter, inkludert nåværende og fremtidige hendelser. Kontraktens nøkkelpersoner kan også motta notifikasjoner ved utvalgte milepæler.

Tilgang og logg

Med vårt system kan du styre og administrer helt ned på brukernivå. Alle endringer og hendelser loggføres, slik at du lett kan analysere dem i ettertid.

Målstyring

Rask og enkel målstyring, med spend-oversikt på den enkelte kontrakt og på underavtaler.

Ta kontakt med oss for en samtale om kontrakts- og katalogadministrasjon.