En beretning fra den første bølge

De første brugere fra den gamle Comcare-platform har nu fået adgang til Mercells nye indkøbsplatform, og Sorø Kommunes 170 slutbrugere blev de første til at lægge varer i kurven.

Vi tog en snak med Julie, e-handelsansvarlig i Sorø Kommune, om hendes umiddelbare oplevelse af platformen, som hun var så venlig at dele ud af til det seneste statusmøde tirsdag i sidste uge. På denne måde får kommende brugere en idé om omfanget af flytningen og kan blive inspireret af pilotkundernes fremgangsmåde.

Vi flytter kunderne løbende for at forstå deres behov og tilrette løsningen med pilotkunders feedback, så platformen kan blive en succes. Derfor sker de første migreringer i et tæt samarbejde med de involverede, så vi kan optimere løsningen hen ad vejen. 

Tanker om processen og den nye platform

I januar startede processen med undervisning af slutbrugere i form af to workshops og administratoruddannelse i marts. Mercells specialister har selv klaret den tekniske flytning af data, og derefter har der været tre dage med online undervisning af cirka 170 slutbrugere i ugen op til launch. De er nu allerede er i gang med at bruge systemet.

Efter et par måneder vil der også blive afholdt et brush-up-kursus for deres slutbrugerne, så de får udnyttet alle de forbedrede funktionaliteter på platformen. Generelt kunne Julie berette om tilfredse brugere, der føler, at platformen er intuitiv og brugervenlig, især hvad angår selve varesøgningen.

Det var Julies vurdering, at Sorø Kommune kun har brugt cirka 20 timer på opsætningen - 15 timer på selve migreringen, blandt andet på flytningen af kontrakter, ud over de to workshops og administratoruddannelsen, og 5 timer i IT-afdelingen på den tekniske opsætning af single sign-on. Det er selvfølgelig gode nyheder, når vi for alvor skal i gang med den helt store massemigrering, at det er en forholdsvis overkommelig proces. Rettighederne fra det gamle Rakat er blevet flyttet over automatisk og uden problemer.

Det nye system kan mere, og derfor skal slutbrugerne selvfølgelig klædes på til det, men det kan altså umiddelbart klares med et par workshops, hvor der er plads til spørgsmål, præcis som vi afholder vores statusmøder i Mercell. 

Vi afholder fælles præsentation af platformen d. 11. og 12. maj 

Den helt store præsentation har vi valgt at gøre til et fysisk event for alle kunder to steder i landet. Det ene vil foregå i KMDs lokaler i Ballerup den 11. maj kl. 10.00-12.30. Det andet bliver på Mercells kontor i Vejle dagen efter, den 12. maj i samme tidsrum og med præcis samme setup. Her bliver hele platformen præsenteret, og der bliver tid til at gå i dybden med mange af de nye funktionaliteter. 

Sorø Kommune gik live d. 28. marts og Haderslev tre dage senere, hvilket har været en kæmpe milepæl for Operation71, og vi er glade for at vi har kunnet holde os til den fastlagte tidsplan. Den tredje i rækken bliver Nyborg Kommune den 2. maj.

Første bølge afsluttes før sommerferien

Der bliver løbende migreret brugere over på løsningen, og nedenfor kan du se planen for de næste overflytninger. Alle kunder får tilsendt en specifik plan for deres flytning til Mercell, når det bliver relevant, så de kan planlægge alle opgaver og ressourcer i god tid.

De næste kommuner i første bølge bliver Greve, Holbæk, Køge, Odsherred, Høje-Taastrup, Solrød, Stevns, Dragør og Helsingør. Af andre kunder er College Copenhagen, College Lillebælt, College Nordjylland, Prof. Absalon/KBH prof. og VIA også med. 

Kunderne i bølge 2 kan se frem til opstart midt i august, og vi glæder os til at kunne byde mange flere indenfor. Vi sender en tak til Julie fra Sorø Kommune for de pæne ord og for at dele processen med os.