Mercells AI-baseret løsning til prækontering sikrer automatisk, effektiv og korrekt fakturahåndtering

Manuel håndtering og godkendelse af fakturaer kan være en dyr affære for offentlige institutioner, som skal håndtere mange tusinder - nogle gange millioner - af fakturaer årligt for at kontere udgifterne til de rigtige konti.

Hvordan kan denne proces optimeres? Kan man udnytte tidens teknologi til at minimere de manuelle processer?

Svaret er ja.

I Mercell har vi udviklet vores AI-baseret prækonterings-løsning, som automatiserer de manuelle processer, der ellers normalt vil være, når en faktura modtages, konteres og godkendes.

Helt konkret betyder det, at vores AI-baseret løsning afkoder historiske fakturaer og bruger informationen herfra til at forudsige og for-udfylde konteringsfelter på nye fakturaer. Så det eneste du skal, er at verificere de forudfyldte konteringer og godkende fakturaen.

Løsningen gør brug af avanceret AI-baseret teknologi, som løbende genkender dine fakturahåndterings-rutiner og tilpasser sig disse. Jo mere du anvender løsningen, jo bedre lærer den dine behov at kende og kan derfor løbende optimere den automatiske kontering.

Løsningen er udviklet i samarbejde med Økonomistyrelsen og er baseret på 6 års historisk konteringsdata og praksis for hele den Danske Stat. Løsningen er en integreret del af Mercells løsninger, som driver Indfak platformen, og skal dække alle Statslige institutioner med over 5 millioner fakturahåndteringer årligt. 

De primære designkrav til løsningen har været:

  • Den automatiske kontering skal være en del af det naturlige flow i brugernes fakturahåndtering og ikke skabe forstyrrelser i øvrige funktioner.
  • Selve algoritmen skal give retvisende og real-tidsbaseret svar med klar revisionsmæssig sporbarhed. 
  • Der skal være mulighed for fleksibel opsætning af den automatiske kontering.
  • Den skal kun give konteringsforslag med minimum 95% sikkerhed for korrekt kontering samt give slutbrugerne mulighed for at kunne berige eller overskrive.
  • Der skal være SLA og rapportering på alle konteringsresultater. .
  • Der skal kunne måles på omfanget af algoritmen og i hvilket omfang disse valg blev overskrevet.

Mercells AI-baseret prækontering lever op til alle disse designkrav og sikrer dermed effektiv og korrekt kontering af de millioner af fakturaer, der kommer igennem løsningen.

Vil du høre mere om Mercell Prækontering?

Bliv kontaktet