Narva kaugküttesüsteemi kaasajastamiseks eraldatakse 20 miljonit eurot

Narva kaugküttesüsteemi kaasajastamiseks eraldatakse 20 miljonit eurot
Narva linna soojuse ostukonkursi võitjale eraldatakse 20 miljonit eurot, et ehitada uus taastuvenergial põhinev soojuse tootmisjaam.
„Narva linna kaugkütte tootmise jätkusuutlikumaks muutmine vähendab kasvuhoonegaaside õhku paiskamist ja võimaldab tagada ka stabiilsed küttehinnad piirkonnas,“ märkis kliimaminister Kristen Michal. Ministri sõnul peab projekt valmima hiljemalt 2026. aasta augusti lõpuks.
Meetmest saab toetust küsida soojuse tootja, kes võidab Narva kaugkütte soojuse ostukonkursi. Investeeringu tulemusena peab valmima soojuse tootmise seade, milles kasutatakse taastuvaid energiaallikaid. Üks võimalik lahendus on rajada uus biokütust kasutav koostootmisjaam. Lisaks koostootmisjaamale võib ehitada ka biokütuse katlamaja või rajada taastuvenergiat kasutavad soojuspumbad.

Toetatava tegevuse hulka kuulub ka dokumentatsiooni koostamine, tehniliste seadmete soetamine, üldehitustööd, uute kommunikatsioonide rajamine, aga ka liitumistasu soojuse tootmisjaama ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning elektrivõrguga. Lisaks toetatakse juurdepääsuteede rajamist ja omanikujärelevalve tegemist.

Projekti toetamiseks on ette nähtud kuni 20 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi vahenditest.

Allikas: Kliimaministeerium.ee