Whitepaperen forklarer:

  • Myten om anbud: Laveste pris
  • Hva er egentlig tildelingskriterier i en anbudskonkurranse?
  • Alle kriterier i anbudskonkurransen må besvares
  • Hva gjør du når tildelingskriteriet i anbudskonkurransen ikke er skikkelig beskrevet?
  • 5 sjekkpunkter for en god besvarelse