Whitepaperen forklarer:

  • Hva er «tildelingskriterier»?
  • Hvordan gå frem for å vinne en anbudskonkurranse?
  • Balansen mellom pris og ytelse
  • 5 sjekkpunkter for en god anbudsbesvarelse