Daglig blir vi møtt med avisoverskrifter hvor temaet er klimaendringer, utslipp og bærekraft. Som privatpersoner kjører vi elbiler, resirkulerer, forsøker å redusere plastforbruket vårt osv. fordi vi gjerne vil være miljøvennlige, og bidra til å å redusere klimapåvirkningene våre.

Som en innkjøper i offentlig sektor, er du ikke bare en direkte forbruker, men du representerer også en organisasjon som forbruker både varer og tjenester.

Offentlige anskaffelser er ikke bare et sett med regler og prosedyrer for å skaffe varer og tjenester; det kan også være et verktøy for å nå nasjonale og europeiske mål innenfor miljø og bærekraft.

Alle land rundt om i Europa har satt seg mål knyttet til klima og miljø innenfor offentlige anskaffelser, også her hjemme i Norge. En endring i regelverket fra 2024 innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30 %, men åpner samtidig for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. Dette er ambisiøst, og det er mange innkjøpere rundt om som nå må endre sin tankegang rundt krav og kriterier i sine konkurranser.

Nasjonale regler er gjerne et resultat av hvert lands egen politikk og nasjonale satsinger, men også EU-kommisjonen har jobbet med å utforme generelle kriterier som kan gjelde alle land i EØS-området. Derfor kan det være lurt å se litt utenfor landegrensene, og med denne artikkelen vil vi hjelpe deg litt på vei for å gjøre dine anskaffelser mer bærekraftige.

Hva ligger i EUs kriterier for grønne offentlige anskaffelser (GPP)?

Målet med GPP er å hjelpe offentlige oppdragsgivere med å redusere miljøpåvirkningen av deres kjøp. GPP er beskrevet slik: En prosess der offentlige myndigheter søker å anskaffe varer, tjenester og arbeid med redusert miljøpåvirkning gjennom hele deres livssyklus sammenlignet med varer, tjenester og arbeid med samme primære funksjon som ellers ville blitt anskaffet.

EU-kommisjonen utarbeidet et sett med frivillige kriterier utformet for å gjøre offentlige anskaffelser mer miljøvennlige. Kriteriene dekker en rekke produktgrupper. Alt fra datamaskiner, elektrisitet, møbler, til bygging av infrastruktur som veier, og vedlikehold, osv. Det burde være noe for enhver smak. Kriteriene ligger her på deres egne nettside.

På de samme nettsidene finner du også et stort bibliotek med, ikke bare kriterier, men også rapporter og case studies knyttet til forskjellige sektorer, forskjellige varer og tjenester. Selv om noen av kriteriesettene kan være noe utdaterte, kan de allikevel gi deg en pekepinn i riktig retning.

Her er det mye å sette seg inn i, og vi har selvsagt ikke anledning til å dykke dypt ned i temaet i denne artikkelen, og vi anbefaler i stedet at du studerer dette på egen hånd.

Hvordan kommer du i gang?

Nå som alle land rundt i Europa øker sin innsats innenfor grønne anskaffelser, øker også kravene som stilles til deg som innkjøper. HVis du er del av et større team eller nettverk av innkjøpere, er dere jo flere som kan jobbe sammen, men det er en kjensgjerning at svært mange innkjøpere i offentlig sektor enten jobber alene med anskaffelser, eller har dette som en liten del av sin vanlige jobb.

Så hvordan kommer du i gang?

Først og fremst bør du gjøre deg kjent med kriterieveilederne nasjonalt. Finner du ikke det du leter etter der, bør du kikke på EUs kriterier du finner i lenken tidligere i artikkelen.

Ta deg tid til å lese gjennom kriteriene og tenk på hvordan de kan passe inn i dine anskaffelsesprosesser.

Hvilke anskaffelser har du foran deg akkurat nå? Hvis du klarer å være litt i forkant, unngår du kanskje den vanlige praksisen mange har; ta frem konkurransegrunnlaget fra forrige runde, og gjenbruke de samme krav og kriterier som forrige gang. Det er en dårlig strategi, og handler mest om gamle vaner og dårlig tid til forberedelser.

Forsøk å se på hvordan kriteriene kan implementeres i din anskaffelsespraksis.

Som innkjøper er du kanskje vant til å vurdere pris og kvalitet, men nå må du også sette av miljøegenskaper som en del av kriteriesettet, noe som kanskje medfører at dere kan ende opp med dyrere avtaler enn tidligere. Ikke nødvendigvis fordi miljøvennlige varer og tjenester trenger å være dyrere i seg selv, men ved å introdusere et kriterium som “spiser av” vektingen til “kvalitet” eller “pris”, kan du ende opp med et annet tilbud enn du ville gjort dersom miljø ikke var en del av evalueringen.

Engasjer leverandørene

Det er fort gjort å grave seg med i teorier og store mål, men hvis du ikke har leverandørene på laget, kommer du ingen vei. Du risikerer å stille krav og bruke tildelingskriterier som leverandørmarkedet ikke er klare for å oppfylle eller besvare. Dette gjelder kanskje spesielt på mindre anskaffelser eller anskaffelser som tiltrekker seg små lokale leverandører.

Det tar kanskje litt lengre tid og krever litt mer innsats av deg som innkjøper, men ved å ta en runde med leverandørene i forkant, kan du spare deg for mye bortkastet tid i etterkant. Du får leverandørene på banen, og de kan føle seg hørt gjennom hele prosessen.

En annen bonus med dette er at du kanskje reduserer antall klager i etterkant, fordi leverandørene på forhånd har fått høyere tillit til deg som innkjøper.

Sett mål og følg opp resultater

Hvis miljøfokus i anskaffelser er i startgropa i din organisasjon, bør dere begynne med å legge en plan basert på hvor dere er og hvor dere ønsker å komme. For eksempel:

  • hvor stor andel av våre kontrakter skal ha miljøkrav i løpet av året?
  • hvor mange av produktene vi kjøper skal være miljømerket?
  • hvor mange kjørte kilometer skal være utslippsfrie?
  • etc.

Start i det små, men forsøk likevel å være ambisiøs. Når året er omme skal dere gå gjennom årets anskaffelser og vurdere om dere nådde målet.

Og neste år kan dere legge lista litt høyere.

Få sjefen din til å skinne

Som oftest er du som innkjøper underlagt enten politiske krav og mål, eller det er tatt administrative vedtak “på toppnivå” knyttet til organisasjonens klimafotavtrykk. Og resultatene som du som ansvarlig for anskaffelsene oppnår, skal selvsagt rapporteres oppover.

Forsøk å etablere et system som gjør at du kan følge opp resultatet av innsatsen. Enten dere bruker et regneark, eller om dere har kontraktsadministrasjons-systemer og innkjøpsløsninger hvor du kan rapportere på spesifikke indikatorer, må du tidlig bestemme deg for hva du skal måle på, og hva som i tillegg ser fint ut i rapportene som flyter oppover i organisasjonen.

Les om våre KGV- og KAV-løsninger.

Husk at det er ingen "one-size-fits-all" tilnærming til grønne anskaffelser. Det som fungerer best for din organisasjon, avhenger av mange faktorer, inkludert sektor, organisasjonens størrelse, og tidligere anskaffelsespraksis.

Oppsummering

Vi lever i en tid hvor våre handlinger og beslutninger har en innvirkning på lokalt og globalt nivå. Selv om akkurat ditt bidrag kanskje ikke er så stort, bidrar det til økt klima- og miljøsatsing hos leverandørene.

Som innkjøper i offentlig sektor har du både muligheter og ansvar for å bidra til mer bærekraftige anskaffelser. Ved å forstå og implementere miljøkrav- og kriterier i dine anskaffelsesprosesser, kan du både bidra til å oppnå bærekraftsmålene, og i tillegg inspirere andre til å gjøre det samme.

Ved å ta bevisste, bærekraftige valg i dine anskaffelsesprosesser, kan du skape en grønnere, mer bærekraftig verden for fremtidige generasjoner.