Offentlige innkjøpere

Contract Management

Contract Management fungerer både som et stand alone-system og som en integrert del av hele din innkjøpsflyt. Hvis du har Spend Management, kan du se alle bedriftens innkjøp på hver enkelt kontrakt og sjekke forbruket på din mobil.

hero-image
Growing thousands of businesses
content-image

Sett milepæler på dine kontrakter

Så får du automatisk beskjed når utløpsdatoen nærmer seg, eller du må gå til en reforhandling. Med Contract Management har du alt i samme system, og alle handlinger oppdateres i skyen. Contract Management er laget for salgs- og leverandørkontrakter, men også HR- , IT-kontrakter og abonnementsavtaler. Du kan til og med opprette kontrakter for tjenester som bestilles via Mercell Buy. Med kontraktstyring kan du sette kostnadsgrenser for hver kontrakt for å holde deg innenfor budsjettet.

Dine kontrakter vil alltid være oppdatert

Ved å digitalisere kontraktene dine i skyen, kan du raskt finne viktig informasjon og bli varslet når viktige endringer skjer. Du kan tildele oppgaver til de som er ansvarlige for kontraktene og følge med når oppgavene utføres. Alle våre kunder av Contract Management som har flyttet sine kontrakter fra egen stasjon til en skybasert løsning har oppnådd en tidsbesparelse, men også unngått utløpte eller misligholdte kontrakter fordi de ikke ble oppdatert i tide.

Ønsker du å effektivt innhente og håndtere utlysning av anbud?