Offentlige innkjøpere

Kvalitetsmåling hjelper oss å heve leverandørstandarden

Volker Energy Solutions har 17 000 ansatte i fire europeiske land. – Vi ønsker å være en profesjonell kunde. Derfor ønsker vi kun å jobbe med de beste, og leverandørvurdering hjelper oss med å oppnå dette.

hero-image

Kvalitetssikring er grunnlaget for tillit 

Mercells vurderingssystem er en del av leverandørstyringsverktøyet som vi har brukt i mer enn ett år. 

– Vi bruker Mercell til nesten alt: Forespørsler om tilbud, kontraktsstyring og leverandørstyring. Ved oppstart av et prosjekt kjøper vi ulike produkter og tjenester. Det kan være hva som helst, som for eksempel stål, transformatorer, arkitektarbeid eller anleggsarbeidere. Leverandørene leverer sine tilbud i Mercell-plattformen. Ut ifra tilbudene vi mottar velger vi et som vi ønsker å jobbe med. Det handler ikke bare om prisen, men også om kvaliteten. Vi vil vite om en leverandør kan levere det de lover. 

En fast gruppe leverandører 

– For å være konkurransedyktige ønsker vi kun å jobbe med profesjonelle leverandører, som sammen med oss ​​vil prestere godt for våre kunder og våre interessenter. Derfor valgte vi å velge en fast gruppe leverandører med høy kvalitet. I en forhåndsutvelgelsesrunde ber vi leverandørene fylle ut et spørreskjema. Saker vi undersøker er blant annet sertifikatene deres, omsetningsdata, ansattes kvalitet og referanseprosjekter. Hvis vi bestemmer oss for å jobbe med en leverandør, inngår vi en hovedkontrakt.

Fornøyde interessenter

“Men vi skal også måle kvaliteten fortløpende. Derfor bruker vi dette vurderingssystemet nå, som er en del av Mercells løsning. Når et prosjekt er fullført eller en milepæl er nådd, fyller leverandøren og prosjektlederen ut et spørreskjema om tilfredshet og ytelse. Basert på disse spørsmålene tar vi en samtale." Volker Energy Solutions

"Det handler om å vite om leverandørene kan holde det de lover"

– Disse samtalene kan være vanskelige fordi leverandører noen ganger er motvillige til å være ærlige. Til syvende og sist handler det jo om kundene deres. Men åpenhet er noe vi oppfordrer til. Samtalen bringer oss nærmere hverandre og alle lærer av det. Denne typen vurdering tar naturlig nok ekstra tid, men vi får mye igjen: de beste leverandørene, mer effektive og trygge arbeidsmåter og interessenter som er fornøyd. Hensikten er å sette seg ned og snakke med hver leverandør minst to ganger i året. Vi diskuterer det fremtidige samarbeidet og resultatene av målingen.