Binnen 8 acties beter voorbereid op de Aanbestedingswet

Eind 2022 hebben we in het interview met Theo van der Linden gezien dat een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties vooral voordelen met zich meebrengt. Terwijl we wachten op een definitief oordeel vanuit de Europese Commissie, merken we dat corporaties zich momenteel voorbereiden op een mogelijke aanbestedingsplicht. Niet alle corporaties zijn echter voorbereid, omdat sommige denken dat het niet zo’n vaart zal lopen. Toch kan het, volgens Mat Wijlaars, als woningcorporatie verstandig zijn om toch alvast in kaart te brengen wat een aanbestedingsplicht voor corporaties met zich mee gaat brengen.

Mat is strategisch inkoopadviseur ad interim bij woningcorporatie Wooninc. in Eindhoven. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende projecten van Aedes. Hier heeft hij onder andere de eerste (2017) en tweede versie (2022) van de Leidraad Inkoop geschreven, samen met een klankbordgroep. Via zijn eigen bedrijf, InkoopTarget, heeft Mat al ruim 10 jaar ervaring met professionaliseringstrajecten bij woningcorporaties. In het afgelopen jaar heeft hij ruim 15 corporaties getraind in het voorbereiden op de aanbestedingsplicht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor een woningcorporatie? Hoe kun je je hierop voorbereiden? We vroegen het aan Mat.

Welk gevoel over aanbesteden leeft er onder woningcorporaties?

“Het merendeel van de corporatie zijn er, net zoals ik, van overtuigd dat dat de aanbestedingsplicht er gaat komen. Een deel van de corporaties ‘verzet’ zich er echter tegen. Zij hebben niet goed op hun netvlies wat nou een aanbestedingsplicht gaat inhouden, want op zich hoeft dit niet negatief te zijn. Sterker nog, ik denk dat het de corporaties gaat helpen om op termijn professioneler in te kopen.” 

Angst voor de Aanbestedingswet

“Ik zie in mijn cursussen dat sommige mensen bang zijn voor de Aanbestedingswet. Die angst is in sommige gevallen wel gegrond. De grotere woningcorporaties hebben vaak al een professioneel inkoopbeleid met een inkoopadviseur of –specialist. Andere corporaties zijn nog niet klaar voor de Aanbestedingswet. Vaak hebben kleinere woningcorporaties nog niemand in dienst die fulltime bezig is met inkoop. Ja, zij schrikken zich een hoedje van de termen, processen en de bijbehorende regels.”

Hoe zijn jullie bij Wooninc. bezig om voor te bereiden?


“We hebben een plan voor verdere inkoopprofessionalisering opgesteld met daarin onder meer een gapanalyse en een impactanalyse. Dit zijn tools die ik zelf heb ontwikkeld. De impactanalyse is gebaseerd op de spendanalyse, zoals veel corporaties die uitvoeren. Op basis van de huidige jaarlijkse inkoopuitgaven hebben we inzichtelijk gemaakt wat een aanbestedingsplicht zou betekenen. Zo weet je welk inkooppakketten bij een aanbestedingsplicht op een andere manier aanbesteed dienen te worden. Op dit moment wordt er, conform ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, vooral meervoudig onderhands aanbesteed. De drempelbedragen in ons beleid zijn al enigszins gebaseerd op de drempelbedragen uit de Aanbestedingswet. 

De gap-analyse is opgesteld aan de hand van de Leidraad Aanbesteden van Aedes. Welke stappen en methodieken zijn in de Leidraad beschreven? Welke stappen zetten we al en welke stappen nog niet? Zo maak je inzichtelijk waar de gaps zitten. Vragen die je jezelf aan de hand van de Leidraad kunt stellen, zijn: Zijn onze formats op orde? Gebruiken alle afdelingen dezelfde formats? Is er een uniform beleid en uniforme procedures? Wordt er al digitaal aanbesteed? etc. Wij zijn bij Wooninc. op de goede weg. Worden corporaties uiteindelijk toch niet aanbestedingsplichtig? Dan hebben we met ons professionaliseringsplan toch weer een mooie stap gezet.”

Download de belangrijkste 8 acties om jouw corporatie beter voor te bereiden op een aanbestedingsplicht 


In zijn trainingen behandelt Mat meer dan 20 concrete acties die corporaties kunnen nemen ter voorbereiding op een eventuele aanbestedingsplicht. In samenwerking met Mercell heeft hij de belangrijkste 8 acties op papier gezet. Wil jij deze acht acties graag ontvangen? Vul in het onderstaande formulier je gegevens in en ontvang direct de acht acties in je mail. 

Ontvang "Binnen 8 acties beter voorbereid op de Aanbestedingswet" in je mail

Ken Direks

Sales Consultant
Lees meer van deze auteur

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met nieuwe artikelen