Dynamisch aankopen voor vluchtelingen in nood

Refugees

Het is een veelbesproken onderwerp; vluchtelingenopvang en de problemen waar we als maatschappij op dat gebied tegenaan lopen. Een vluchtelingenstroom is niet te plannen. Niet alleen is er in het afgelopen half jaar een piek ontstaan door de oorlog in Oekraïne, er komen nog altijd vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Jemen en Syrië. Het vergt vanuit het perspectief van een inkoopafdeling van een publieke organisatie zoals het COA en Gemeenten het vermogen om snel te kunnen schakelen.

Tekort (aan bijna alles)

Het kan je niet ontgaan zijn dat het aanmeldcentrum in Ter Apel, de enige in Nederland, overvol is. Vluchtelingen slapen buiten het aanmeldcentrum en de gezondheid en veiligheid van de mensen komen daarmee in het geding. 

Eenmaal aangemeld stuiten vluchtelingen overigens op het volgende probleem: een tekort aan geschikte opvangplekken. Hulporganisaties zoals het Rode Kruis roepen gemeenten en veiligheidsregio’s dan ook op om met spoed alle vluchtelingen een opvangplek te bieden. Iets waarvan men verwacht dat dit in de toekomst zelfs verplicht gaat worden voor gemeenten. 

Dynamisch inkopen, hoe doe je dat? 

Om vluchtelingen die gedegen opvangplek te bieden, moeten er met publiek geld hulpmiddelen zoals bedden en matrassen worden ingekocht. Dat kan betekenen dat er moet worden aanbesteed. Als gemeente en als inkoper wil je daarbij zorg dragen voor een snelle levering van de in te kopen producten en diensten daar de vluchtelingen het echt nodig hebben. 

Een dynamisch aankoopsysteem is daarbij een behulpzame procedure. Het COA experimenteerde al met een DAS ‘’Huur vaartuigen ten behoeve van tijdelijke huisvesting’’ en er zijn meerdere gemeenten die via een DAS voor inhuur van personeel nadere uitvragen doen voor functies gerelateerd aan vluchtelingenopvang. 

Het voordeel van een dynamisch aankoopsysteem is dat je reeds leveranciers hebt gekwalificeerd en je via een nadere uitvraag na 10 dagen over kan gaan tot gunning. Dat is vele malen sneller dan bij een regulier aanbestedingstraject. In het geval van producten en diensten gerelateerd aan vluchtelingenopvang ben je zo als organisatie voorbereid op (onvoorziene) vluchtelingenstromen en kan je snel schakelen wanneer nodig. Wachtende vluchtelingen hebben deze hulp hard nodig! 

Dynamisch aankopen in Mercell Source-to-Contract

Met onze software voor Dynamisch aankoopsystemen selecteer en beheer je eenvoudig grote aantallen gekwalificeerde leveranciers. Of het nu inhuur of opvang betreft. Opdrachten zet je vervolgens uit wanneer het nodig is en binnen categorieën van leveranciers waarvan je zeker weet dat ze snel kunnen leveren. 

Meer weten?

Ontvang onze brochure of vraag een demo aan, of lees meer ervaringen met onze software bij onze klantverhalen.

Maarten Dekkers

Accountmanager Gemeenten en Waterschappen
Lees meer van deze auteur

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met nieuwe artikelen