Past Performance in de praktijk met Waterbedrijf Groningen

De afgelopen tijd is ‘Past Performance’ een van de buzzwoorden in inkoopland. Praktisch elk inkoop-medium, digitaal en op papier heeft wel er eens aandacht aan besteed. Wat opvalt als je de publicaties leest is dat inkooporganisaties zoekende zijn hoe ‘Past Performance’ toe te passen. Hoe maak je het concreet? Wat mag er nu wel en wat mag er niet?

Waterbedrijf groningen

Waterbedrijf Groningen

Een van de organisaties die ‘Past Performance’ concreet toepast in haar dagelijkse inkooppraktijk is Waterbedrijf Groningen. Onder het motto: “gewoon beginnen, maar wel transparant opereren naar leveranciers”, zijn zij gestart met ‘Past Performance” bij de selectie van infra aannemers. Op basis van de prestaties in uitgevoerde projecten krijgen aannemers een opslag bovenop de door hen ingediende inschrijvingen voor nieuwe onderhandse aanbestedingen. Concreet komt het erop neer dat aannemers die goed presteren wat duurder mogen zijn dan aannemers die minder goed presteren. De gevolgde werkwijze is vastgelegd in de Aannemers-Prestatieladder.

Waardevolle informatie voor nieuwe onderhandse aanbestedingen

Waterbedrijf Groningen meet de prestaties van infra aannemers via de Leveranciersbeoordeling module van Mercell. Na afronding van elk infraproject vult de projectleider digitaal een enquête in. In de enquête wordt aangegeven hoe de aannemer heeft gepresteerd en welke verbeterpunten er zijn. Op basis van de gemiddelde prestaties over het afgelopen kwartaal wordt een opslagpercentage vastgesteld. Dit opslagpercentage weegt vervolgens mee bij de gunningsbeslissingen van nieuwe onderhandse aanbestedingen. Waterbedrijf Groningen is volledig transparant naar aannemers toe in de opslagen die worden toegekend.

Remco van Kan, inkoopmanager van Waterbedrijf Groningen, geeft aan dat aannemers niet alleen inzicht krijgen in de opslagpercentages van hun eigen organisatie maar ook van andere aannemers. Via publicatie van het handboek ‘Aannemers-Prestatieladder’ op de website van Waterbedrijf Groningen is tevens de gevolgde methodiek volledig inzichtelijk.

Al met al een goed voorbeeld hoe elektronische instrumenten ondersteunen bij het omzetten van het concept ‘Past Performance’ in concrete actie.

For procurement, press play ->