De leveranciersbril: anderhalvemeter-tenderen

ALFRED DE WEERT - CSU

Illustration 36

Bid or no bid? Tenderen bekeken vanuit de leverancier. Wat is er veranderd in de blik van inschrijvers op een inkopende organisatie? En hoe kun je als aanbestedende dienst daarmee omgaan?!

Alfred de Weert, moderator van de Kenniskring Aanbestedingen, gaat in op de actuele ontwikkelingen in aanbestedingsland. Uitgangspunt daarbij is dat we samen, als inkoop en verkoop, ervoor moeten blijven zorgen dat aanbesteden een beetje leuker, gemakkelijker en doelgerichter wordt.

Over de sprekers

Alfred de Weert
Alfred de Weert
CSU

Randy Nijstad
Randy Nijstad
Mercell Nederland