Het belang van een circulaire economie met tips voor inkopers

CLAIRE TEURLINGS - ‎AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

Illustration 36

Claire Teurlings is Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board. Deze publiek-private organisatie werkt aan een slimme, groene en gezonde regio. We bouwen nieuwe ecosystemen en ontwikkelen initiatieven die gezamenlijk door overheden, bedrijven en kennisinstellingen worden opgepakt.

Claire zal een toelichting geven op het belang van een circulaire economie, de regionale agenda die de Board hierin hanteert en wat praktische tips geven over hoe inkopers hiermee aan de slag kunnen.

Over de spreker

Claire
Claire Teurlings
Challenge Lead Circular Economy – ‎Amsterdam Economic Board