Het ‘voorkeursbeleid medicijnen’ bespaart CZ miljoenen euro’s

TIM SPRENGERS - CZ GROEP

Illustration 36

Met het ‘voorkeursbeleid medicijnen’ bespaart CZ jaarlijkse miljoenen euro’s. Doordat sommige medicijnen hetzelfde werken maar verschillen in prijs, loont het om de medicijnfabrikanten in concurrentie te zetten.

Voorheen plaatste CZ haar RFP’s in de markt met behulp van email, Excel en andere ‘losse documenten’. Sinds kort maakt CZ gebruik van Negometrix4 wat veel tijdwinst oplevert voor zowel CZ als de deelnemende leveranciers.

Tim Sprengers toont een case waarbij ruim 100 leveranciers zijn uitgenodigd om in Negometrix4 offerte uit te brengen.

Over de spreker

Tim Sprengers
Tim Sprengers
CZ Groep