Simonsen Vogt Wiig

Simonsen Vogt Wiig har et av landets største og mest spissede fagmiljøer innen regelverket om offentlige anskaffelser, og firmaet har bred erfaring fra rådgivning både til leverandører og oppdragsgivere.

Ny anbefaling om evalueringsmodeller

Dette er et blogginnlegg fra vår juridiske samarbeidspartner, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har nylig...

Les mer

filters Filtere