Kvalifikasjonskrav

Anbudsguiden del 2: Kvalifikasjonskrav og konkurransegrunnlag

For å kunne delta i en konkurranse må firmaet ditt være kvalifisert til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det betyr at oppdragsgiveren setter...

Les mer

filters Filtere