Juridisk morgenkaffe I 03.02.2023

Vi vil sammen med advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig jevnlig holde webinar om aktuelle temaer og problemstillinger innen offentlige anskaffelser.

Happy young woman in glasses standing near the window in office and working with blueprint

Tema for Juridisk morgenkaffe i februar 

Vi ser at miljøledelsesystemer benyttes som kvalifikasjonskrav i flere og flere konkurranser. Miljø er viktig og det er nødvendig at det offentlige stiller krav til miljø i sine konkurranser for å påvirke leverandørmarkedet i "riktig retning".

Men hvor bevisst er oppdragsgiver når kravet til miljøledelsesystem settes opp som kvalifikasjonskrav? Hva er et miljøledelsessystem og hvordan bør oppdragsgiver formulere seg i kravstillingen, og hvilken type dokumentasjon kan og bør stilles? Dette er bare noen av spørsmålene vi ønsker å drøfte.

Ofte ser vi at det stilles krav til sertifisering - som ISO 14001 - miljøfyrtårn eller annen europeisk standard eller tilsvarende, i henhold til eller basert på som alternativ dokumentasjon til en sertifisering. Hva betyr egentlig basert på, i henhold til eller tilsvarende?

Er det i overenstemmelse med de grunnleggende prinsippene i loven § 4 å tolke disse kravene lempeligere enn ordlyden gir anvisning til når flere leverandører har tatt en betydelig kostnad ved sertifiseringen? Oppnår vi formålet ved å stille kravene eller er det bare blitt en formalitet?

Vi har med oss eksperter på området for diskutere miljøledelesesystemer som kvalifikasjonskrav.

Ta kaffen med oss da vel!