Er du klar til å ta din del av markedet?

Det offentlige Norge kjøper inn for mer enn 550 milliarder kroner i året. Med vår markedsanalyse får du kontroll på hvilke muligheter og verdier som venter på deg.

mercell-analytics-webinar

Rapporten består av tre seksjoner:

planlegg-fremtidig-salgsinnsats

Utløpende rammeavtaler

Vi har registret og gjennomgått all tilgjengelig informasjon om og når rammeavtaler, avtaler og kontrakter på varer og tjenester er i ferd med å løpe ut, samt estimat på når avtalen skal reforhandles og ut på nytt anbud.
Rapporten tar for seg en fireårsperiode. Dette inkluderer foregående år, inneværende år samt de to kommende årene. Dette for å få med avtaler som blir prolongert.
slik-hjelper-rapporten-deg

Budsjetter og investeringsplaner

Er det flere i samme område som skal gjøre tilsvar­ende investeringer? Hva kan dette i så fall gjøre med prisbildet, levering, service og fleksibilitet?
Du får full søkbar oversikt over stat og kommuners planer- allerede før det blir lagt ut på anbud. Dette gir deg som leverandør mulighet til å tidlig kunne planlegge salgsinnsats og optimalisere ressursallokering. Du stiller da sterkere mot dine konkurrenter.
slik-hjelper-vaar-konkurrentanalyse-deg-aa-hente-ut-stoerre-potensial-fra-det-offentlige-markedet

Konkurrentanalyse

For å vite hva potensialet er for din bedrift i offentlig sektor, må du vite hva dine konkurrenter omsetter for – og ikke minst hvem disse konkurrentene er.
Konkurrentanalysen henter sine data fra Kommunal Rapport. Rapporten er faktabasert med eksakte tallstørrelser som hvert år samler inn informasjon rundt alle innkjøp av varer og tjenester i landets kommuner.

Ønsker du å vite mer om Markedsanalyse fra Mercell?

Ta kontakt med oss i skjemaet, så vil en av våre eksperter følge opp med deg direkte.

Vår markedsanalyse vil gi deg som leverandør mange fordeler:

  • En unik markedsinnsikt
  • Flere salgsleads- og markedsmuligheter
  • Oversikt over konkurrenters posisjon per kommune og fylke
  • Et verdifullt verktøy for strategiske beslutninger

"
Mercell Analytics har bidratt til at våre selgere har fått et nytt verktøy, som gjør det enklere å planlegge aktiviteter frem i tid. Vi har også fått god oversikt over våre konkurrenter
Wittusen & Jensen