FAQ - vanlige spørsmål og svar

Få hjelp av vår support
Overvåking av endringer i konkurransegrunnlag
"Konkurransegrunnlag og kompletterende dokumenter" i avsnittet "Kontaktopplysninger" finner du under fliken "Kunngjøring", samt via knappen "Gå til dokumentene" under fliken "Dokument".

For å overvåke endringer/kompletteringer i konkurransegrunnlag må du gå til Doffin for å melde interesse. Endringer i kunngjøringen, som f.eks. endring av tilbudsfrist, vil du få informasjon om via Mercell Opic Anbudsvarsel.

Spørsmål? Kontakt oss via support.opic@mercell.com eller +47 40 00 68 14.
Jeg har glemt passordet mitt. Hvordan får jeg et nytt?
Gå til innloggingssiden (opic.com/login). Klikk på Glemt passord og følg instruksene. Da vil du motta en e-post med en link til en side der du kan opprette et nytt passord.
Hvorfor fungerer ikke passordet til Mercell Opic Anbudsvarsel også i Mercell TendSign?
Anbudsvarsel og Mercell TendSign bruker forskjellige innloggingsopplysninger. De er nemlig to forskjellige verktøy som krever hver sin innlogging.
Kan jeg lagre innloggingsopplysningene mine, slik at jeg slipper å logge inn hver gang?
Ja, hvis du krysser av for Husk meg i påloggingsskjemaet, blir du automatisk logget inn neste gang du åpner tjenesten via e-post. (Det samme gjelder boksen Husk meg i TendSigns påloggingsskjema). Du kan gå rett fra e-postmeldingen til en kunngjøring ved å klikke på tittelen til den aktuelle anskaffelseskunngjøringen (blåfarget) eller gå til overvåkingslisten din ved å klikke Logg inn for å se de seneste anskaffelsene.
Hvordan endrer jeg passordet?
Du kan endre passord via toppmenyvalget Mine innstillinger (hodet og tannhjulsikonet). Du kan velge et hvilket som helst passord. Pass på at du velger et sikkert passord, slik at ingen uvedkommende får tilgang til informasjonen din. Vi anbefaler at du velger et passord som inneholder både små og store bokstaver og tall. Ikke bruk personlige opplysninger som navn, fødselsdato, personnummer eller liknende.
Hva er avtalevilkårene
Her finner du avtalevilkårene på norsk, engelsk og svensk.
Hvordan endrer jeg overvåkingsprofilen min?
For å sikre at du blir informert om anskaffelser som er relevante for deg, kan vi hjelpe deg med å forbedre overvåkingsprofilen din. Du kan ikke endre overvåkingsprofilen din selv. Ta kontakt med vår salgsavdeling på tlf. +47 40 00 68 14 eller support.opic@mercell.com for å drøfte hvordan vi kan optimalisere overvåkingsprofilen din.

Gå til "Mine innstillinger" i toppmenyen (hodet og tannhjulet) og klikk på fanen "Min overvåkingsliste" for å se overvåkingsprofilene dine med CPV-koder og søkeord samt tilhørende regioner. På fanen "Mitt abonnement" vil du se hvilke tjenester du har tilgang til og hvor lenge de er gyldige.
Hvordan sorterer jeg vekk uinteressante anskaffelser?
Anbudsvarsel fungerer ikke som en innboks der du kan slette kunngjøringer, men som et søk der kunngjøringene i databasen sjekkes opp mot overvåkingsprofilen din. Overvåkingslisten din blir oppdatert i sanntid. Hver gang du åpner overvåkingslisten, sjekker systemet om det er publisert nye kunngjøringer.

I Anbudsvarsel velger du de anskaffelsene som er interessante for deg, ved å merke dem som favoritter. Det gjør du ved å klikke på stjerneikonet på kunngjøringskortet i overvåkingslisten eller i verktøymenyen til kunngjøringen.

Når du registrerer anskaffelsen som en favoritt, aktiveres det automatisk overvåking av kompletteringer for anskaffelsen. Du vil da automatisk motta en e-post når kunngjøringen.

Dermed kan både utvelgelse og aktivering av overvåkingen skje med et tastetrykk. Favorittene dine finner du i menyen, under Mine favoritter. Ved å bruke filtreringsskjemaet kan du på en enkel måte finne spesifikke anskaffelser i så vel overvåkingslisten som i favorittlisten.
Hvordan går jeg frem for å finne en anskaffelse i overvåkingslisten?
I Anbudsvarsel finner du tre forskjellige filtre for å søke i overvåkingslisten din – Sist inkommet, Går snart ut og List opp alle. Filterskjemaet vises over overvåkingslisten.
Hvis du kjenner anskaffelsens tittel eller oppdragsgiverens/enhetens navn, er det lettest å finne kunngjøringen ved å skrive noe av dette inn i søkefeltet på filtreringsskjemaet.

Du kan kjøre kombinerte fritekstfiltreringer ved å fylle ut f.eks. anskaffelsens tittel under navnet til oppdragsgiveren. Det gjør du ved å angi et plusstegn (+) mellom søkeordene (f.eks. slik: Alarm + Arendal). Hvis du ikke kjenner hele tittelen eller hele navnet til oppdragsgiveren, kan du skrive inn et ord.

Hvis du er usikker på hva tittelen eller oppdragsgiverens navn er, kan du søke på «ord*». Da vil du f.eks. ved å skrive alarm* få opp alle kunngjøringer i overvåkingslisten din som inneholder ord som begynner med alarm i overskriften, registreringsnummeret eller beskrivelsesteksten (f.eks. alarmmottak).
Hvis du kjenner leveringsstedet, kan du under rullefeltet Region velge aktuell region for anskaffelsen og dermed lettere finne anskaffelsen.
Hvordan går jeg frem for bare å se pågående (aktive) anskaffelser i overvåkingslisten?
Velg filteret List opp alle og klikk på Pågående under Velg anskaffelser. Under Velg anskaffelser kan du velge bare å vise pågående kunngjøringer, avlyste kunngjøringer, kunngjøringer med utgått tillbudsperiode og kunngjøringer uten tilbudsfrist (Blant disse finnes det kunngjøringer av typen veiledende kunngjøringer, anskaffelser etter forskriftens del I, innbydelser eller meldinger og kvalifiseringssystem). Du kan også velge å se kombinasjoner av flere av disse kategoriene.

​Hvor kan jeg finne konkurransegrunnlaget?
Linker til konkurransegrunnlagene finner du under avsnittet "Kontaktopplysninger" under fliken "Kunngjøring", samt via knappen "Gå til dokumentene" under fliken "Dokument".

Hvordan går jeg frem for å overvåke eventuelle kompletteringer for en anskaffelse?
Det kan du gjøre på to måter.

• Du kan klikke på bjelleikonet for den aktuelle anskaffelsen i overvåkingslisten eller i verktøymenyen til kunngjøringen.

• Du kan angi en anskaffelse som favoritt; da aktiveres det automatisk overvåking av kompletteringer. Det gjør du ved å klikke på stjerneikonet i overvåkingslisten eller i verktøymenyen til kunngjøringen.

Du vil kunne se at overvåking av kompletteringer er aktivert ved at bjelleikonet er tent for den konkrete anskaffelsen i overvåkingslisten, og i verktøymenyen til kunngjøringen. Merk at der det i kunngjøringen henvises til et annet sted for rekvirering av konkurransegrunnlag (f.eks. TendSign, Doffin eller Mercell), må du aktivere overvåking av kompletteringer i den tjenesten du finner konkurransegrunnlaget i.
Jeg bruker mobiltelefonen min til å lese overvåkingsmeldinger. Kan man fjerne beskrivelsesteksten til anskaffelsene?
Ja, du kan velge om du vil ha med beskrivelsesteksten i overvåkingsmeldingen eller ikke. Du endrer innstillingene for dette ved å klikke på Mine innstillinger (hodet og tannhjulsikonet) og deretter på fanen Min overvåkingsliste. Der kan du krysse av eller fjerne en avkryssing for Vis beskrivelsestekst for anskaffelsen i overvåkingsmeldingen.
Hvorfor kan jeg ikke videresende overvåkingsmeldinger til en kollega?
  • Overvåkingsmeldingene du mottar, er personlige. Linken i meldingen vil bare fungere for din konto (med dine innloggingsopplysninger). I selve kunngjøringen kan du imidlertid bruke funksjonen Tips andre for å sende en link til vedkommende, slik at han/hun får se kunngjøringen.

    Vedkommende vil da kostnadsfritt kunne registrere en såkalt gjestekonto for å se på kunngjøringer via linker som dette. Hvis innehaveren av en gjestekonto ønsker å aktivere overvåking av kompletteringer for anskaffelsen, kan vedkommende klikke på bjelleikonet i verktøymenyen til kunngjøringen.
Kan kollegaer som har Mercell Opic Anbudsvarsel, lese notatene mine?
Ja, hvis dere tilhører en notatgruppe, kan de personene som tilhører domenet, lese notatene til hverandre. Hvis du ikke tilhører en notatgruppe, er det bare du selv som vil se notatene dine. Ta kontakt med supportavdelingen vår på tlf. +47 40 00 68 14 eller support.opic@mercell.com, så kan vi hjelpe deg å opprette en notatgruppe for deg og kollegaene dine.
Stemmer det at jeg kan ha flere overvåkingsprofiler i Mercell Opic Anbudsvarsel?
Ja, du kan ha flere overvåkingsprofiler (gjelder Anbudsvarsel Plus). Dette kan være nyttig hvis du vil fordele overvåkingen på forskjellige forretningsområder eller regioner. Det sendes en separat overvåkingsmelding for hver overvåkingsprofil. Hvis du vil se på profilene dine, klikker du på "Mine innstillinger" (hodet og tannhjulet) i toppmenyen.

Deretter klikker du på fanen "Min overvåkingsliste". Der vises det en liste for hver profil. Hvis du vil utvide overvåkingen med enda en profil, kan du ta kontakt med oss.
Hvordan finner jeg ut hvilke kontrakter som er i ferd med å utløpe?
I Markedsovervåking (Gjør analyse) under avsnittet "Avtaletider" kan du søke etter hvilke avtaler i din bransje (angi din bransje via rullegardinmenyen øverst) som utløper innenfor en viss tidsperiode. Du kan her velge å søke bare på den ordinære avtaleperioden eller inkludere eventuelle utvidelser av avtaleperioder som det måtte finnes opsjoner om i kontrakten. Markedsovervåking er inkludert i Anbudsvarsel Pluss.
Kan jeg se hvem som har levert tilbud i en anskaffelse?
Normalt finnes ikke den informasjonen tilgjengelig, men i de tilfeller der oppdragsgiveren kunngjør kontraktstildeling som inneholder informasjon om tilbydere, så registreres dette av vår produksjonsavdeling. Dette blir da synlig i søkeresultatet for Markedsovervåking samt under fliken "Tildeling i kunngjøringen".
Hvordan kan jeg påvirke kravene i en anskaffelse?
Når anskaffelsen har blitt kunngjort er det for sent å endre kravene. Ved å benytte tjenesten Markedsovervåking (inngår i Anbudsvarsel Pluss) kan du aktivt søke opp anskaffelser som har kontrakt som kommer til å utløpe i nær framtid. Ta kontakt med oppdragsgiveren i god tid for å legge fram hvordan du opplever at kravene bør settes i neste anskaffelse.
Hvordan deaktiverer jeg overvåkning på utgående avtaler?
Om du vil deaktivere overvåkningen på utgående avtaler i Mercell Opic Anbudsvarsel, gjør du følgende:
1. Logger inn i Mercell Opic Anbudsvarsel på opic.com/login.
2. Klikk inn på "Mine Instillinger" i hovedmenyen opp til høyre.
3. Under Overvåkningsprofil Markedsovervåkning, endrer du det alternativet du har valgt fra ”Daglig” til ”Stengt”.

Merk! Om du gjør denne endringen så sørg for at du endrer instillingene inne på Overvåkningsprofil Markedsovervåkning og ikke inne på Overvåkningsprofil Anbudsvarsel, etter som at dette deaktiverer overvåkningene som du har på nye anskaffelser.