Leverantörer

Leverantörstjänster: Din väg till framgångsrika anbud

hero-image

Mercell har åtagit sig att ge leverantörer de verktyg och det stöd de behöver för att navigera i anbudsprocessen - på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Våra tjänster ger dig den kunskap och det stöd du behöver för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad.

content-image

Hur vi stöttar dig i varje steg

 

Flera sätt att få hjälp: Oavsett om det handlar om att skicka in ett ärende, ringa oss under kontorstid eller få tillgång till vår 24/7 servicetjänst, är vårt supportsystem gediget och användarvänligt.

 

Experthjälp: Vårt kundtjänstteam består av Mercell-produktspecialister som är engagerade i att ge dig snabb och effektiv support. Vi finns här för att snabbt ge dig svar, så att du får tid att fokusera på det som verkligen är viktigt - som att utveckla ditt företag. 

Kontakta vår support här