Välj din prenumerationnivå

Välj nivå utifrån dina behov.

Bas

Bevaka och sök enkelt efter nya offentliga affärsmöjligheter och få direkt tillgång till relevanta upphandlingsdokument.

Pris från 708 SEK/mån

Faktureras årsvis

Plus

Best value

Fatta bättre strategiska beslut och arbeta mer proaktivt med hjälp av historisk data för att hitta fler offentliga affärsmöjligheter.

Pris från 1017 SEK/mån

Faktureras årsvis

Pro

Utökat kunskap om rättsfall inom den offentliga sektorn. För dig som vill få kännedom om hur domstolarna dömer i överprövningsmål

Pris från 1550 SEK/mån

Faktureras årsvis