Stärk din upphandlingsresa med eForms

EU-kommissionens införande av eForms kommer att markera en milstolpe i publiceringen av dina anbud. På Mercell är vi dedikerade till att se till att våra plattformar är redo för eForms ankomst. Läs mer om vad vi gör!

Update-2

eForms: det nya publiceringsformuläret

Från och med den 25 oktober inför Europeiska kommissionen eForms, ett innovativt skifte som kommer att ersätta de nuvarande publiceringsformulären i alla EU- och EES-medlemsländer. I och med införandet av eForms är Europeiska kommissionens ståndpunkt tydlig: 

eForms kommer att: 

 • öka öppenheten 
 • möjliggöra omfattande datainsamling för kommissionen 
  ge medlemsländerna möjlighet att fatta välgrundade, datadrivna beslut om sina offentliga utgifter
 • hjälpa inköpare att dela upp större projekt i mindre delar i syfte att göra det lättare för mindre företag att delta i upphandlingar 

Läs mer om lanseringen och syftet med eForms på EU:s officiella webbplats här. 

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor

Nyligen tillagda datafält

I eForms har nya datafält lagts till. Vissa fält är obligatoriska, medan andra är valfria. De obligatoriska fälten gäller för samtliga länder. Det som är unikt med de valfria fälten är att det ger respektive land möjlighet att göra anpassningar efter sina egna behov. Länderna kan själva bestämma om de vill använda dem eller inte. Alla länder har ännu inte beslutat fullt ut vilka fält som ska användas och inte.

Om du är nyfiken på de nya datafälten, tillhandahåller EU-kommissionen en omfattande lista över de anpassningsbara fälten i eForms implementeringshandbok, som du hittar här.

"
“With eForms, the European Commission provides a tailorable set of notices that can be used to advertise all kinds of tenders at both national and European levels across EU and EEA countries.”
Julien Louvrier, Product Manager of eForms implementation at Mercell

Säkerställa kompatibilitet i Mercells lösningar med Notice Editor

På Mercell är vi dedikerade i arbetet med att säkerställa en sömlös kompatibilitet mellan våra plattformar och eForms. 

För att förenkla din anbudsresa och säkerställa en smidig övergång introducerar vi vår banbrytande Notice Editor-modul. Det handlar inte bara om att effektivisera publiceringen av anbud - det handlar även om att förenkla hela anbudsprocessen.

Modulen Notice Editor ger dig en rad funktioner som förenklar din vardag:

 • Ett nytt utseende och en ny känsla, med stöd av toppmodern frontend-teknik
 • Funktionen “Min checklista” hjälper dig att navigera och fylla i formuläret  
 • Responsiv design för smidig användning på olika enheter, t.ex. surfplattor 
 • Ökad flexibilitet, så att du kan prioritera fält och navigera i önskad ordning 
 • En automatisk sparfunktion som ser till att dina framsteg sparas kontinuerligt
 • Statusvisning i realtid, vilket ger klarhet om i vilket skede din publicering befinner sig (utkast, klart för publicering eller skickat för publicering)
eForms images

Min checklista

Med funktionen “Min checklista” blir det enklare att fylla i eForms. Den guidar dig intuitivt genom Notice Editor, erbjuder en omfattande lista över nödvändiga uppgifter och markerar fält som kräver din uppmärksamhet. 

Du behöver inte längre navigera genom hela formuläret för att ta reda på vad som saknas - checklistan genereras automatiskt och visar vilka fält som kräver din uppmärksamhet. Och än bättre, alla obligatoriska fält är grupperade efter område, så att du enkelt kommer till varje fält som behöver fyllas i.

MeForms (2)


4 olika typer av fält i Notice Editor

I Notice Editor finns olika fälttyper, var och en med unika förutsättningar för att fylla i formuläret. 

 • Förifyllda låsta fält

Dessa fält hämtar informationen automatiskt från anbudssystemet. Det är inte möjligt att redigera dessa fält direkt i Notice Editorn, istället behöver du gå tillbaka till anbudsssytemet för att utföra dina ändringar. Dessa fält visas med fet text.  

 • Förifyllda olåsta fält

Dessa fält hämtar automatiskt information från anbudssystemet. Dessa fält ser vanliga ut och kan redigeras direkt i Notice Editorn.

 • Tomma obligatoriska fält

För att kunna publicera ditt formulär måste dessa fält fyllas i korrekt. Du känner igen dem på den feta röda konturen, en asterisk (*) bredvid titelnamnet och "krävs"-texten i rött som visas under varje fält. 

 • Tomma icke-obligatoriska fält

Den här typen av fält är valfria, du bestämmer själv om du vill lägga till information eller inte. Dessa fält har en diskret grå kontur runt omkring sig. 

Om ett valfritt fält är felaktigt ifyllt kommer detta att visas i Min Checklista. 

10-2

Läs mer om eForms och Notice Editor

read-more

eForms: TendSign supportartiklar

read-more

eForms: Generella supportartiklar

read-more

Manual "CPV-kodning"

Se instruktion för hur du jobbar med att CPV-koda
read-more

TendSign - användarvänlighet

Vilka förändringar kommer ske för dig och vad kommer vara som tidigare?
read-more

Interview with Julien Louvrier

Get ready for eForms interview with Julien, Product Manager of eForms implementation at Mercell.
read-more

Blog The Interproc Project

Read more about the Interproc Project.

Vanliga frågor om eForms

Vad är det som förändras i och med starten av eForms?

Från och med den 25 oktober måste alla e-upphandlingssystem ha implementerat eForms som ett obligatoriskt krav för att följa EU:s regelverk. Dessa formulär representerar en EU-standard för upphandlingsdata, vilket underlättar publiceringen av meddelanden om avsedda och genomförda köp av offentliga köpare på Tenders Electronic Daily.

På Mercell introducerar vi Notice Editor för att underlätta och stödja genomförandet av publiceringsprocessen och säkerställa kompatibilitet för varje plattform med eForms.

Vad kommer att förändras när Notice Editor tas i drift?

Mercells Notice Editor hjälper dig genom att underlätta och stödja genomförandet vid publicering av anbud. När den tas i drift kommer publiceringsprocessen hos Mercell att se ut på följande sätt: 

noticeeditormercell

 

eForms instruktionsvideo
HubSpot Video