Budskapsformulering, vem, när & vad?

Det finns olika sätt att arbeta proaktivt med din försäljning till offentlig sektor.
Förutom att ta fram en säljkalender och skapa en tidsplan för att få fram vem du ska bearbeta och när så behöver du också fundera på vad du ska säga - vilket är ditt budskap?

Det finns flera strategier för att jobba proaktivt med din försäljningen till offentlig sektor. Utöver att utveckla en säljkalender och etablera en tidsplan för målinriktad bearbetning av potentiella kunder är det även avgörande att reflektera över vilket budskap du vill förmedla. Nedan följer några korta riktlinjer att beakta:

I ditt möte bör du inte bara presentera din egen organisation och dess verksamhet. Det är viktigt att delge insikter om branschen och marknadens dynamik. Identifiera vad som är väsentligt för köparen att veta för att kunna forma relevanta krav. Ta upp framstående konkurrenter samt eventuella nyheter eller förändringar i lagstiftningen som är unika för branschen och som myndigheten bör vara medveten om. Dessutom är det nödvändigt att vara påläst om tidigare upphandlingar, lyssna på behoven och presentera förslag på hur kraven bäst kan formuleras för att möta dessa behov.

En alternativ strategi är att skapa en handbok som riktar sig till upphandlare för att vägleda dem genom processen av att upphandla just dina produkter eller tjänster. Denna handbok erbjuder en möjlighet att "utbilda" köparen genom en djupare förståelse för er bransch. Den kan också inkludera information om nya lagar, standarder eller definitioner som är relevanta. Om ni till exempel erbjuder en service, beskriv branschstandard för hur denna service bör säljas och varför samt hur prissättningen är uppbyggd (timpris, pris per utfört moment etc.) för att säkerställa realistiska och praktiska upphandlingskriterier.

En mer omfattande guide kan publiceras på er hemsida och distribueras till upphandlare som inte har möjlighet att delta i möten. Genom att sprida denna information skapar ni en gynnsam grund för att främja era möjligheter till framgång.

Sammanfattningsvis, genom att välja en proaktiv strategi och kombinera metoder som fördjupar förståelsen för er bransch och underlättar upphandlingsprocessen, kan ni optimera era chanser att framgångsrikt sälja till den offentliga sektorn.

Sälj rätt till offentlig sektor

Nu bjuder vi på en digital kurs för dig som är Opic-kund och som vill göra affärer med Sveriges största marknad. Målet med kursen är att ge dig tillräckligt med kunskap för att ta första steget mot att lämna anbud till offentlig sektor.