Leverantörer

Obestridda territorier: Att ta vara på möjligheter i ett konkurrensmässigt tomrum

hero-image

Är du på väg in i EU:s offentliga upphandling? 

Förbered dig för en värld där otaliga möjligheter väntar så fort du tar det första steget över tröskeln.

De senaste resultaten från Europeiska revisionsrätten, särskilt framhävda i rapport 28/2023, presenterar oss för en föränderlig värld som erbjuder nya möjligheter för leverantörer att utforska.

Här går vi igenom betydelsen av dessa förändringar och ger dig vägledning om hur du kan utmärka dig på denna föränderliga marknad. 

Dessutom kommer du även att få ta del av strategier för att dra nytta av potentialen inom offentlig sektor och hur du smidigt kan navigera i dess vatten, samtidigt som du positionerar dig på en marknad med enorm potential för leverantörer.

I den här artikeln: 

Förståelse för fallet: Insikter från Europeiska revisionsrättens rapport

Offentlig upphandling och dess fördelar för små och medelstora företag

Att bemästra EU:s upphandlingsmarknad: Strategier för leverantörer att navigera och blomstra

Framtida insikter: EU:s föränderliga landskap för offentlig upphandling

Slutsats

Att förstå fallet: Insikter från Europeiska revisionsrättens rapport

Europeiska revisionsrättens nya rapport förändrar vår syn på EU:s offentliga upphandling.

 

Den gör en djupdykning i ett årtiondes konkurrenskraft på marknaden för byggentreprenader, varor och tjänster, och använder TED-data för att belysa viktiga trender som fall med "inga anbud" och situationer där det bara var en enda anbudsgivare.

 

Låt oss titta närmare på de viktigaste resultaten och trenderna:

Direktupphandlingar ökar trendmässigt: Fler och fler offentliga inköpare i EU väljer företag direkt och hoppar över den öppna anbudsprocessen. Under 2021 var detta tydligt i ungefär 15,8 procent av alla EU:s upphandlingsförfaranden, vilket tyder på en minskad konkurrens.

Förfaranden med ett enda anbud ökar: Mellan 2011 och 2021 ökade antalet fall med bara ett anbud från 23,5 % till 41,8 %. Denna ökning belyser en oroande minskning av konkurrensutsatta anbud, vilket leder till att vissa processer avslutas med endast ett enda anbud, eller ibland inget alls.

Olika trender i regioner och sektorer: Rapporten visar på varierande budgivningstrender inom olika områden och branscher. Byggbranschen ser till exempel mer konkurrens, medan hälso- och sjukvårdstjänster och transport i allt högre grad står inför situationer med ett enda anbud. Specifikt för Sverige hade landet den lägsta andelen ensamma anbud på 9,0 % år 2020, vilket framhäver dess mycket konkurrenskraftiga upphandlingsmarknad. Konkurrensindikatorn steg till 14,6 %, vilket fortfarande återspeglar en konkurrenskraftig miljö. Med en andel utifrån tilldelningskriterier på 77,9 %, lägger Sverige stor vikt vid kvalitativa faktorer, vilket indikerar en omfattande och balanserad utvärderingsprocess för anbud. Denna information understryker hur Sverige skiljer sig från andra EU-länder genom att upprätthålla en stark konkurrens och fokus på kvalitet i sina offentliga upphandlingsprocesser.

 

Antalet anbudsgivare minskar: Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per förfarande har minskat från 5,7 till 3,2, vilket innebär att konkurrensen nästan har halverats.

Olika trender i regioner och sektorer: Rapporten visar på varierande budgivningstrender inom olika områden och branscher. Byggbranschen ser till exempel mer konkurrens, medan hälso- och sjukvårdstjänster och transport i allt högre grad står inför situationer med ett enda anbud.

Gränsöverskridande upphandling är fortfarande begränsad: Intressant nog tilldelas endast 5 % av kontrakten genom direkta gränsöverskridande upphandlingar. Denna låga siffra visar att få upphandlingskontrakt i EU går till leverantörer från andra medlemsländer, vilket tyder på att det finns stora möjligheter att främja och underlätta gränsöverskridande upphandling inom EU.

 

Vad innebär dessa trender för leverantörerna? Budskapet är otvetydigt: Marknaden krymper och konkurrenshettan svalnar. 

Med färre anbud som lämnas in, en ökning av direktupphandlingar och fler situationer med en enda anbudsgivare som kommer i dagen, ser vi en marknadsplats som blir allt mindre trång. Denna förändring öppnar ett gyllene fönster för leverantörer som överväger att gå in på marknaden, eftersom oddsen för att vinna kontrakt förbättras avsevärt.

Den minskade konkurrensen beror på tre hinder: komplexa anbudsprocesser, strikta standarder och brist på kunskap och resurser inom upphandling. Dessa hinder är visserligen skrämmande, men inte oslagbara. Att erkänna dem är nyckeln till att utnyttja den mindre konkurrensutsatta marknaden till din fördel.

Offentlig upphandling och den vinnande fördelen för små och medelstora företag

Om du fördjupar dig i offentlig upphandling hittar du en värld där små och medelstora företag har ett verkligt försprång. Låt oss utforska hur detta kan bli din språngbräda till framgång: 

1. Expansiva marknadsmöjligheter

Marknaden för offentlig upphandling är enorm och omsätter cirka 2 biljoner euro varje år, vilket motsvarar 14 % av EU:s totala ekonomiska produktion. Det är en arena där ditt företag kan säkra pålitliga, långsiktiga kontrakt med olika statliga enheter. Det handlar inte bara om att sälja, utan om att etablera ett fotfäste på en stabil och lukrativ marknad som kan stödja ditt företags tillväxt över tid.

 

2. Stabila intäktsströmmar

Ett av kännetecknen för offentliga kontrakt är deras tillförlitlighet. De erbjuder ett konsekvent intäktsflöde som kan liknas vid en finansiell livlina för företag. Denna förutsägbarhet är ovärderlig och möjliggör mer exakta prognoser och strategisk planering. I en värld där kassaflöde är A och O innebär ett offentligt kontrakt att rikets finanser stabiliseras.

 

3. Olika nischer för kontrakt

Offentlig upphandling omfattar ett brett spektrum av varor och tjänster, från grundläggande förnödenheter till komplexa infrastrukturprojekt. Denna mångfald öppnar dörren för företag av alla slag att hitta sin nisch. Oavsett om du är specialiserad på IT-lösningar, rådgivning eller byggnation finns det en efterfrågan inom den offentliga sektorn som stämmer överens med din expertis.

4. Rättvis konkurrens

Den offentliga upphandlingsprocessen är utformad för att jämna ut spelplanen, så att små och medelstora företag kan konkurrera med större enheter på grundval av kvalitet, innovation och värde, snarare än ren skala. Denna betoning på rättvis konkurrens uppmuntrar till en meritbaserad urvalsprocess, vilket ger mindre företag en verklig möjlighet att vinna kontrakt.

 

5. Ökad synlighet och nätverkande

Att säkra ett offentligt kontrakt gör mer än att bara öka dina intäkter; det höjer ditt företags profil. Det ger dig kontakt med viktiga beslutsfattare, breddar ditt professionella nätverk och ökar din trovärdighet på marknaden. Denna synlighet kan vara en katalysator för ytterligare tillväxt och öppna dörrar till nya möjligheter och samarbeten.

 

6. Incitament för innovation och hållbarhet

Den offentliga sektorn prioriterar i allt högre grad innovativa lösningar och hållbara metoder. För flexibla små och medelstora företag innebär denna trend en chans att sticka ut genom att erbjuda banbrytande, miljövänliga produkter eller tjänster. Det är en möjlighet att inte bara delta på marknaden utan att leda den och forma framtida trender och preferenser.

 

7. Kapacitets- och förmågeuppbyggnad

Att navigera i den offentliga upphandlingsprocessen är en rigorös övning som kan stärka ditt företag från insidan och ut. Det krävs en djup förståelse för efterlevnad, riskhantering och operativ effektivitet, vilket främjar en kultur av ständiga förbättringar. Denna erfarenhet förbereder dig inte bara för fler offentliga kontrakt, den förbättrar också ditt företags övergripande motståndskraft och konkurrenskraft.

 

8. Kontraktssäkerhet och transparens

Offentliga kontrakt har en nivå av säkerhet och förutsägbarhet som är svår att hitta i den privata sektorn. Tydliga villkor, schemalagda betalningar och etablerade tvistlösningsmekanismer ger en trygg miljö för din affärsverksamhet. Detta ramverk av transparens och rättsligt skydd är särskilt tilltalande och minskar de risker som vanligtvis är förknippade med affärstransaktioner.

 

Genom att ägna sig åt offentlig upphandling jagar ditt företag inte bara kontrakt, utan tar vara på en möjlighet till stabilitet, tillväxt och innovation. Denna sektor erbjuder en unik blandning av utmaningar och belöningar, vilket gör den till en bördig mark för små och medelstora företag som är redo att utvidga sina horisonter och stärka sin marknadsnärvaro.

Att bemästra EU:s upphandlingsmarknad: Strategier för leverantörer att navigera och blomstra

Att navigera framgångsrikt på EU:s upphandlingsmarknad innebär att vända dess komplexitet till dina fördelar. Här är en strömlinjeformad strategi för att inte bara överleva utan också lyckas: 

1. Lär känna terrängen

Dyk ner i marknadsundersökningar: Det är viktigt att få grepp om vilka typer av kontrakt som finns, vad offentliga inköpare letar efter och var dina erbjudanden passar in. Att hålla koll på kommande möjligheter via upphandlingsportaler kan ge dig övertaget.

Lär dig och nätverka: Läs på och delta i nätverk. Forum, workshops och seminarier handlar inte bara om att lära sig. De är din biljett till insiderkunskaper och kontakter som räknas.

 

2. Engagera dig tidigt och påverka beslut

Ta initiativ till samtal: Om du vet när kontrakten ska förnyas och tar kontakt tidigt kan du påverka anbudskriterierna till din fördel. Det handlar om att se till att dina lösningar ses som den perfekta lösningen redan från början.

Sälj ert värde: Innan upphandlingen ens börjar ska du se till att upphandlarna vet varför just dina erbjudanden är vad de behöver. Genom att tidigt lyfta fram ert värde lägger ni grunden för ett framgångsrikt anbud.

 

3. Utforma vinnande anbud

Skräddarsy dina svar: Gå längre än till grunderna. Visa att du inte bara förstår kraven utan även de underliggande behoven. Dina förslag ska skrika: "Jag förstår vad du verkligen letar efter."

Stå ut med kvalitet och innovation: Kvalitet och innovation är inte bara modeord, de är ditt anbuds bästa vänner. Visa hur dina lösningar ger extra värde till bordet.

 

Din spelbok för strategi

Håll dig informerad: Håll koll på upphandlingsportaler och tillkännagivanden. Genom att vara påläst kan du upptäcka möjligheter och få koll på läget i god tid.

Öka din trovärdighet: Att registrera sig i upphandlingsdatabaser och skaffa rätt certifieringar kan göra hela skillnaden. De signalerar att du är en seriös aktör.

Bygg relationer: Nätverkande är inte bara att prata affärer. Det handlar om att skapa partnerskap och få insikter som kan leda till verkliga möjligheter.

Samarbeta för större vinster: Ibland kan samarbete med större företag öppna dörrar till kontrakt som kanske tidigare varit utom räckhåll.

Betona vad som skiljer dig från mängden: Det handlar om att visa värdet och kvaliteten på det ni erbjuder. Kom ihåg att den offentliga sektorn är på jakt efter lösningar som uppfyller kraven på hållbarhet och innovation.

Förbered dig noggrant: Varje anbud bör utformas så att det visar varför ni är det bästa valet, uppfyller alla krav och visar upp era unika säljargument.

Låt tekniken arbeta för dig: Plattformar för e-upphandling och digitala verktyg är inte bara praktiska, de förändrar också spelplanen. Bli bekväm med dem.

Sluta aldrig lära dig: Dra nytta av utbildningsprogram och resurser. De kan öka din förståelse för upphandlingsregler och bästa praxis.

Håll ögonen öppna: Håll regelbundet utkik efter nya anbud och ställ in varningar för nyckelord inom din sektor. Det är viktigt att vara proaktiv.

Uthållighet lönar sig: Fortsätt att kämpa i den utmanande upphandlingsvärlden och tappa inte modet. Varje anbud lär dig något nytt, och genom att samla insikter från vinnande anbud kan du förbättra dina framtida förslag. Tålamod leder till slut till framgång.

Framtida insikter: EU:s landskap för offentlig upphandling utvecklas

EU:s offentliga upphandlingssektor står inför omvälvande förändringar som utlovar en mer tillgänglig och rättvis marknad för små och medelstora företag. Här är en ögonblicksbild av det kommande landskapet:

1. Lagstiftningsreformer

Förvänta dig politiska förändringar som förenklar anbudsförfarandet och moderniserar konkurrensreglerna, i syfte att gynna mindre leverantörer och främja en rättvisare miljö i ekonomiskt osäkra tider.

 

2. Digital revolution

Framsteg inom AI och maskininlärning revolutionerar e-upphandling och förbättrar effektiviteten och beslutsfattandet. Detta tekniksprång erbjuder nya vägar för leverantörsengagemang.

 

3. Dynamik på marknaden

En utveckling mot transparens jämnar ut spelplanen för små och medelstora företag gentemot större företag, med gränsöverskridande upphandlingar som utvidgar konkurrenslandskapet.

 

4. Hållbar och social upphandling

EU prioriterar miljövänliga och socialt ansvarsfulla kriterier i offentlig upphandling. Detta tillvägagångssätt gynnar hållbara produkter och tjänster och kräver att leverantörerna följer höga sociala standarder.

 

Viktiga framtida trender inkluderar:

Vi inför obligatoriska miljöstandarder, i linje med grön upphandling och principerna för den cirkulära ekonomin.

Vi uppmuntrar innovation genom att använda e-upphandling och analys för att effektivisera våra processer.

Vi fokuserar på att professionalisera inköpare för att förbättra upphandlingskompetensen och säkerställa en effektivare användning av offentliga medel.

Stärka transparens och integritet med striktare regler, för att säkerställa rättvisa och förtroende i upphandlingsprocesser.

Främja upphandlingssamarbete och slå samman resurser mellan EU-länder för ökad effektivitet och förbättrade resultat.

Prioritera social påverkan genom att fokusera på jobbskapande, rättvisa löner och mångfald, vilket gynnar små och medelstora företag och sociala företag.

Slutsatser

Europeiska revisionsrättens rapport belyser låg konkurrens i EU:s offentliga upphandling, vilket skapar ett fönster av möjligheter för leverantörer och banar väg för en mer dynamisk och öppen anbudsmiljö.

Med reformer på horisonten som syftar till att underlätta för nykomlingar, särskilt de mindre enheter som är angelägna om att bevisa sitt värde, kommer landskapet att bli mer dynamiskt. 

Denna förändring leder till en ökad konkurrens. För leverantörer kommer det inte att räcka med att bara delta; det är viktigt att sticka ut genom att anamma tekniska innovationer och anpassa sig till utvecklingen inom den offentliga sektorn. 

Att effektivt möta framtiden för EU-upphandling innebär att proaktivt anpassa sig till dessa kommande lagstiftningsjusteringar och rusta sig för den efterföljande konkurrensökningen.

 

Utforska en värld av offentliga affäre