Leverantörer

Nyttan av analys i offentlig upphandling: En guide för nya leverantörer

Upptäck hur analyser ger nya leverantörer inom offentlig upphandling möjlighet till strategisk framgång.

hero-image

Navigerar du för närvarande i det offentliga upphandlingslandskapet? Då bör du veta att data och analyser är ditt hemliga vapen. 

Det är inte bara siffror - det är ett kraftfullt verktyg som kan öka din konkurrensfördel och driva dina affärsstrategier framåt. Och för nya leverantörer som ger sig in i upphandlingsvärlden kan en fullständig förståelse av de data som står till ditt förfogande vara omvälvande.

Genom att använda dessa data på ett effektivt sätt kan du fatta mer datadrivna och välgrundade beslut. Det hjälper dig också att skräddarsy dina strategier efter dagens marknadsförhållanden och att identifiera nya trender innan de blir uppenbara. 

På så sätt kan du konkurrera mycket mer effektivt och ta vara på möjligheter som andra förbiser. 

I den här artikeln diskuterar vi hur analyser från plattformar som Mercell kan omdefiniera din strategi för offentlig upphandling och hjälpa dig att trivas i landskapet. 

I den här artikeln: 

 • Ta itu med utmaningarna med data om offentlig upphandling

 • 4 viktiga exempel på användningsområden för analyser inom offentlig upphandling

 • Slutsatser

 

Ta itu med utmaningarna med komplexa data om offentlig upphandling

 

För nya leverantörer kan marknaden för offentlig upphandling vara överväldigande - till stor del på grund av mängden komplexa data. Det är på många sätt ett helt annat spel jämfört med den privata sektorn, där man inte alltid har tillgång till enorma mängder data.

Men så är det: Data om offentliga upphandlingar är vanligtvis mer transparenta och tillgängliga. Statliga organ, från lokala kommuner till nationella myndigheter, måste öppet dela med sig av upphandlingsmeddelanden, kontraktstilldelningar och andra relevanta detaljer. 

Allt detta beror på några viktiga principer:

 1. Det finns rättsliga skyldigheter: Offentliga enheter är enligt lag skyldiga att agera transparent och se till att alla potentiella leverantörer får en rättvis chans.

 1. Ansvarsskyldighet och öppenhet: Med transparens som grund främjar den här typen av öppna system rättvisa, minimerar korruption och gör det möjligt för medborgarna att hålla ett öga på hur offentliga medel faktiskt används.

 1. Centraliserade plattformar: För att förenkla åtkomsten har många länder centraliserat alla offentliga upphandlingar på särskilda portaler och webbplatser. Det är bra för synligheten, men innebär automatiskt att det blir mycket (för mycket) att gå igenom.

Utan ett tydligt sätt att förstå och analysera dessa data för att använda dem på ett effektivt sätt riskerar leverantörerna att missa värdefulla möjligheter. För att inte tala om att missbruka resurser och skapa strategier som inte stämmer överens med marknadens realiteter. 

Resultatet?

 1. Dålig prestanda jämfört med konkurrenter som vet hur man använder data på ett effektivt sätt

 2. Ineffektiva budgivningar, där leverantörerna antingen under- eller överskattar sina bud baserat på t.ex. missförstådda data

 3. Svårigheter att förutse nya regeländringar och marknadstrender. 

 4. Reaktiva strategier: Många leverantörer går miste om möjligheter genom att reagera istället för att planera sina anbud med tydliga tidsramar, som att veta när kontrakten löper ut. Denna reaktiva strategi minskar deras chanser att säkra nya möjligheter och bygga upp starka kundrelationer. 

För att lyckas på den här marknaden måste leverantörerna därför hitta effektivare sätt och verktyg för att få tillgång till de stora mängder data som finns på den offentliga marknaden. Att förstå hur man tolkar och strategiskt tillämpar dessa data är avgörande.

 

4 viktiga exempel på användningsområden för analyser inom offentlig upphandling

 

Att förstå och effektivt använda data är avgörande när man navigerar i det offentliga upphandlingslandskapet, eftersom det kan effektivisera och förbättra den övergripande strategin. 

Låt oss ta en titt på fyra exempel på användningsområden för dataanalys från Mercell, som var och en visar hur man effektivt kan utnyttja datainsikter: 

 

1. Marknadspotential och upphandlingsaktivitet

 

Genom att använda plattformar som Mercell med avancerade analyser får du omfattande insikter om volymen av upphandlingsmöjligheter inom din sektor.

Vilka är de största fördelarna?

 1. Strategisk tillväxt: Tillgång till detaljerad inköpsdata hjälper till att identifiera tillväxttrender och säsongsmässiga förändringar, vilket möjliggör snabbare och mer exakta strategiska justeringar för att anpassa sig till marknadsdynamiken.

 2. Bättre resurshantering: Genom att analysera toppar i inköpen kan man optimera resursallokeringen under perioder med hög efterfrågan och förbättra den interna verksamheten under lugnare perioder, vilket ökar kostnadseffektiviteten och den operativa effektiviteten

 3. Hitta dolda möjligheter: Transparens i upphandlingsdata från den offentliga sektorn avslöjar förbisedda affärsmöjligheter i olika branscher, vilket hjälper leverantörer att utöka sin räckvidd och påverkan.

Om en leverantör ser en årlig ökning av inköpen mot slutet av räkenskapsåret kan de strategiskt öka lagren eller avsätta mer personal för att möta den ökande efterfrågan. 

På samma sätt, om efterfrågan på tjänster når en topp under första kvartalet, kan budgetar och personalallokering anpassas till den ökade arbetsbelastningen.

Vad är det övergripande resultatet? 

 • Exakt marknadsinriktning och effektiv riskhantering.

 • Anpassning av verksamheten till marknadsdynamiken.

Sammantaget ger dessa insikter en konkurrensfördel som säkerställer att leverantörerna är väl förberedda för att möta marknadens krav på ett effektivt sätt och omvandla data till handlingsbara strategier.

 Opic Prognosis

2. Insikter om konkurrenterna

 

Att förstå dina konkurrenters position på upphandlingsmarknaden är fördelaktigt. Särskilt eftersom de största aktörerna inom den privata sektorn skiljer sig från dem som är ledande inom offentliga kontrakt.

Dataanalyser från plattformar som Mercell ger dig de verktyg du behöver för att göra en djupdykning i dina konkurrenters aktiviteter, vilket ger dig insikter som kan omforma dina konkurrensstrategier.

Vilka är de största fördelarna?

 1. Djupgående konkurrensanalys: Plattformar som Mercell ger insikter i dina konkurrenters aktiviteter, inklusive antalet anbud de deltar i, deras vinstnivåer och de anbud de har förlorat. Detta ”fågelperspektiv” hjälper dig att snabbt identifiera både långvariga och nya konkurrenter på din marknad.

 2. Strategisk fördel: Genom att förstå var konkurrenterna lyckas och misslyckas kan du skräddarsy din strategi på ett effektivt sätt. Hitta områden där du kan erbjuda ett unikt värde eller förbättra befintliga erbjudanden på marknaden.

 3. Fördelar för nykomlingar: Dessa analyser gör det enklare att navigera i sektorns komplexitet och hjälper nykomlingar att strategiskt positionera sina företag för ökad framgång.

3. Anbudskrav och historiska dokument

 

Mercells plattform gör det möjligt för dig att utforska historiska anbudsdokument och avslöja specifika tidigare krav som certifieringar, finansiella kriterier och miljöpolicyer.

På så sätt kan du identifiera återkommande krav i upphandlingsdokument, vilket hjälper dig att förbereda dig effektivt inför framtida anbud. Detta är särskilt fördelaktigt eftersom många inköpare tenderar att begära liknande kvalifikationer upprepade gånger.

Genom att granska tidigare upphandlingsdokument kan du:

 1. Upptäcka mönster: Känna igen ofta efterfrågade referenser, t.ex. miljöcertifieringar eller specifika omsättningsnivåer.

 2. Förbereda i förväg: Skaffa dessa referenser i förväg för att undvika sista-minuten-förvrängningar. Om det till exempel ofta krävs hög IT-säkerhet kan du förbättra din tekniska infrastruktur innan du lämnar anbud.

Detta proaktiva tillvägagångssätt säkerställer att du är väl förberedd och positionerar dig som en pålitlig och framåtblickande leverantör. Istället för att reagera på krav, förutser du dem och möter dem direkt.

 

4. Tidslinjer för kontrakt och framtida möjligheter

 

Mercells analyser låter dig spåra kontraktens utgångsdatum, vilket är avgörande för att ta vara på nya möjligheter. Ställ in varningar för kontrakt som löper ut under de kommande 6 till 12 månaderna, vilket hjälper dig att snabbt positionera dig för kommande anbud. 

Här är varför detta är viktigt:

 1. Få perfekt timing: Genom att veta exakt när kontrakten löper ut kan du tajma ditt marknadsinträde med nya anbudsinfordringar, särskilt i branscher där kontrakten förnyas regelbundet.

 1. Engagera dig i mer proaktiv planering: Samarbeta med upphandlare tidigt genom att känna till kontraktens slutdatum. Anpassa dina förslag till kommande upphandlingskrav innan de tillkännages.

Och den övergripande effekten?

Fatta smartare beslut, anpassa dig till verkliga möjligheter och förbättra kundkontakterna. Detta proaktiva tillvägagångssätt ökar dina chanser att vinna kontrakt och gör dig till en redo och framåtblickande marknadsaktör.

 Expiring contracts Opic

 

Slutsats

 

Genom analyser från plattformar som Mercell förvandlas komplexa data till begripliga och användbara insikter. 

Dessa insikter förser leverantörerna med den information de behöver för konkurrenskraftig och strategisk planering.

Med andra ord: Ett transformativt tillvägagångssätt för nya leverantörer som går in i offentlig upphandling

Utforska hur Mercells plattform kan förbättra din upphandlingsstrategi genom att registrera dig för en kostnadsfri provperiod, så att du själv kan uppleva hur effektiva analyser kan hjälpa ditt företag att växa och stödja dina affärsbeslut. 

Missa aldrig en potentiell affärsmöjlighet

Identifiera och hantera affärsmöjligheter i marknadens mest kompletta tjänst för dig som säljer till offentlig sektor. Prova gratis i 14 dagar och se till att inte missa några nya affärsmöjligheter. Helt kostnadsfritt och utan bindningstid.