Proffsens bästa tips – så vinner du en offentlig upphandling

Hur skapar man egentligen ett vinnande anbud? Om det tipsade proffsen från Anbudspodden, Johan Svedberg från Procbid och Maria Hägnander från Akiro Management, under Mercell LIVE 2023. Här har vi samlat deras bästa råd och tillvägagångssätt.

Ta reda på fakta

Att vinna en affär bygger på att man har tagit reda på saker och ting. Vilka har kontraktet idag? Hur står jag mig jämfört med dem? Genom att ta reda på den typen av fakta i förhand blir det enklare att se vilka upphandlingar man faktiskt har en chans att vinna och välja bort de som bara kostar utan att ge nya affärer.

Ställ frågor

Det är alltid enklare att ställa frågor i början av en upphandling. Då kan man också välja att avvika om det visar sig att ni troligtvis inte har det som krävs för att vinna. Ställ tydliga frågor som upphandlaren faktiskt kan svara på. Det kan också hjälpa till att bygga den viktiga relationen till kunden.

Svara på det som efterfrågas

För att vinna en upphandling måste man verkligen titta på varje del och förstå vad som efterfrågas. Det är det ni ska svara på – och var konkret! Koppla också an era svar till vad myndigheten vill och deras uttalade visioner. Alla kommuner har olika policys som de måste följa och dessa kan man anpassa anbudet efter. Det visar att ni verkligen förstår och kan lösa kundens utmaningar.

Kvalitetssäkra

Att skicka in ett anbud till en offentlig upphandling tar mycket tid, och tid är som bekant pengar. Då är det väldigt tråkigt när man förlorar en upphandling bara på grund av att det finns slarvfel i anbudet. Rådet är att inte sitta och skriva klockan 23:50 kvällen före deadline utan att göra klart allt i god tid innan så att det finns tid och möjlighet att kvalitetssäkra allt innan det skickas in.

Anlita ett proffs

Det kan kännas svårt att vara med i en offentlig upphandling, särskilt om det är första gången. Då kan en väl värd investering vara att ta in en expert på området som kan hjälpa er att sätta rätt rutiner och reda ut alla begrepp. Nästa gång det är dags att skicka in ett anbud kommer det att kännas enklare!

Sälj rätt till offentlig sektor

Nu bjuder vi på en digital kurs för dig som är Opic-kund och som vill göra affärer med Sveriges största marknad. Målet med kursen är att ge dig tillräckligt med kunskap för att ta första steget mot att lämna anbud till offentlig sektor.