Leverantörer

Med Mercells stöd kan Sensorem erbjuda den offentliga sektorn ett modernt trygghetslarm som fungerar överallt

hero-image

Ett flexibelt larm som ser ut som en smartklocka – och kan anpassas efter användarens behov. Sensorems trygghetslarm, som fungerar överallt och ökar friheten för användaren, har funnits på marknaden i tre år och nu väljer bolaget att närma sig den offentliga marknaden. 

– Trygghetslarm till anhöriga eller för privat bruk utgör vår största kundbas. På senare tid har även kommuner och vårdboenden börjat köpa in våra produkter. Genom Mercells plattform och stöd har det blivit enklare för oss att både bevaka och lägga anbud på upphandlingar, säger Gustaf Delemark, försäljningschef på Sensorem.

Sensorems huvudprodukt är en handledsburen smartklocka med trygghetslarmfunktion, särskilt populär bland äldre. Produkten skiljer sig avsevärt från traditionella stationära larm genom att fungera överallt (även utomhus) och skicka larm främst till anhöriga, vilket minskar falsklarm och ökar användarens självständighet.

– Användaren kan vara mer aktiv och leva självständigt, bo hemma längre och våga sig ut mer, berättar försäljningschef Gustaf Delemark.

För oss har det varit avgorande att ha en dialog med kommunerna for att skapa en förstaelse för var produkts värde, och hur den kan lösa deras specifika behov.

Gustaf Delemark Chief Sales Officer, Sensorem

En ovärderlig samarbetspartner

Det har gått tre år sedan trygghetslarmet lanserades, men bara ett år sedan Sensorem valde att rikta in sig mot kommuner.

– Från början var vårt fokus privatkunder för att bygga ett starkt och välkänt varumärke. Sedan ett år tillbaka har vi även jobbat mot den offentliga sektorn. Här har Mercell varit en ovärderlig samarbetspartner och ett stort stöd i vårt arbete.

Gustaf fortsätter att förklara att ingen på Sensorem hade någon tidigare erfarenhet av lagen om offentlig upphandling eller kunskap om hur processen kring förfrågningar och anbud går till.

– Mercell har stöttat och gett oss insikt i marknaden. Min första tanke var att jag skulle behöva lära mig jättemycket, men jag har upptäckt att en upphandling är som vilken säljprocess som helst. Det viktiga är att ha en nära dialog, förklara sin produkt och ta reda på kundens behov.

Trygghet och stora kostnadsbesparingar

Med Sensorems trygghetslarm avlastas hemtjänsten betydligt, då larmen i första hand går till anhöriga sedan till larmcentral. Som anhörig har du även möjlighet att aktivera en geostaketfunktion i larmklockan, vilket särskilt gynnar personer med demens. Då triggas larmet när personen rör sig utanför ett fördefinierat område, något som ett stationärt trygghetslarm inte kan erbjuda.

– Vi har fått ett positivt bemötande från flera kommuner, det är många som vill lära sig ny teknik och hitta lösningar som ger både tryggare kommuninvånare och möjlighet till kostnadsbesparingar, säger Gustaf.

Sensorems larmklocka används nu även av personal på vårdboenden. Larmet har dessutom börjat implementeras vid både nattarbete och på arbetsplatser med ensamarbete, där möjligheten att vid behov snabbt larma är viktig.

Viktigt stöd och kunskap om offentliga upphandlingar

Via Mercells plattform får Gustaf regelbundet e-postmeddelanden om nya upphandlingar, inklusive viktig information och relevanta datum att hålla koll på. Det underlättar försäljningsarbetet på den offentliga marknaden avsevärt. Dessutom ger plattformen tillgång till andra tilldelningsbeslut, där Sensoren kan granska det vinnande anbudets underlag, identifiera företaget och få reda på priset. Men vilka faktorer är särskilt viktiga när det gäller den offentliga sektorn?

– För oss har det varit avgörande att ha en dialog med kommunerna för att skapa en förståelse för vår produkts värde, och hur den kan lösa deras specifika behov. Mercell har underlättat vår kommunikation genom att bland annat ge oss kontaktinformation till relevanta personer, säger Gustaf.

Sensorems trygghetslarm används nu på en bred front i samhället, inte bara av seniorer.
Larmet har framgångsrikt implementerats av personal på vårdboenden och har snabbt blivit en viktig del i deras dagliga arbete. Dess användning sträcker sig även till arbetsplatser med natt- och ensamarbete, där det kan vara av särskild vikt att snabbt och enkelt kunna larma.

Överväger fler funktioner på plattformen

Gustaf berättar att teamet på Sensorem är nöjda med Mercells plattform och han har svårt att identifiera specifika förbättringar. Däremot ser han möjligheten att utöka användningen av plattformen, särskilt för att dra nytta av funktioner som underlättar kommunikationen med rätt personer inom kommunerna.

– Med Mercells hjälp har vi fått in en fot på den offentliga marknaden, och där kan vi växa. Vi har en produkt som både ökar kommuninvånarnas trygghet och möjliggör stora kostnadsbesparingar.

Sensorem erbjuder moderna trygghetslösningar med fokus på användarvänlighet och nära kundrelationer på den offentliga marknaden, i samarbete med Mercell. Besök Sensorems hemsida för mer information.

Kom igång med din försäljning till offentlig sektor

Nyfiken på att göra affärer med Sveriges största marknad precis som Sensorem? Delta på vårt kostnadsfria Kom igång webinar. Målet med kursen är att ge dig tillräckligt med kunskap för att ta första steget mot att lämna anbud till offentlig sektor.