Upphandlare

Bättre avtalshantering. Under hela avtalets livscykel.

Effektivisera din avtalshantering från utkast till upphörande genom att hantera alla viktiga dokument på ett ställe. Uppfyll och fullgör dina skyldigheter under hela avtalets livscykel, både före och efter undertecknandet.

hero-image
Growing thousands of businesses

Håll dina deadlines. Gör bättre offentliga affärer

Mercell avtalshantering är mycket mer än att bara organisera avtal. Vi guidar dig genom hela avtalets livscykeln och ser till att deadlines och skyldigheter uppfylls. Med verktyg för att övervaka tidsfrister och hantera avvikelser genom direkta krav på leverantörer, möjliggör vi dynamisk uppföljning inom vår plattform. Vi ger er de insikter som behövs för att kunna agera proaktivt, minimera riskerna och frigöra potentiella besparingar i avtalen.

content-image

Minska risker

Minimera riskerna genom att hålla koll på avtal, skyldigheter och viktiga deadlines. Standardisera skapandet och uppföljningen av avtal genom ett strukturerat ramverk, säkerställ att du får en tydlig översikt och ett konsekvent tillvägagångssätt.

content-image

Öka den administrativa effektiviteten

Vi ökar den administrativa effektiviteten genom att centralisera avtalshanteringen, så att upphandlare och kontraktsansvariga, oavsett om de är centraliserade eller decentraliserade, har omedelbar tillgång till aktuell information. Detta möjliggör trygg rapportering inom organisationen om alla projekt.

content-image

Upptäck kostnadsbesparingar

Hitta dolda kostnader genom att få en bättre inblick i avtal och tillgängliga register.

Effektivisera dina inköps- och upphandlingsprocesser nu