Growing thousands of businesses
content-image

Få en överblick över era inköp

Få tillgång till detaljerade insikter om leverantörskostnader och fakturadata i vår lösning. Visualisera hur kostnaderna fördelas över produktkategorier och inom specifika inköpskategorier.

content-image

Hitta avvikelser

Gå på djupet med Mercells dynamiska dashboard, som ger er möjlighet att gå från fakturor till enskilda fakturarader för exakt analys och förbättrad synlighet.

content-image

Fatta bättre datadrivna beslut

Förbättrad förståelse för era kostnadsmönster vilket möjliggör att proaktivt initiera nya upphandlingar vid behov.

Effektivisera dina inköps- och upphandlingsprocesser nu