Upphandlare

Enklare leverantörshantering

Effektivisera sättet ni hanterar leverantörer med vår anpassningsbara modul. Arbeta dynamiskt och förbättra leverantörsrelationer samtidigt som ni uppfyller alla era skyldigheter.

hero-image
Growing thousands of businesses

Effektivisera avtalet under hela dess livscykel

Kombinera avtal, certifikat, prestanda med mera i en enda leverantörsprofil. Vårt system konsoliderar leverantörsdata och möjliggör välgrundade beslut i ett säkert och användarvänligt gränssnitt. Förhandla fram bättre avtal och förbättra samarbetet för en effektiv och ändamålsenlig leverantörshantering.

content-image

Enklare samarbete

Samarbeta proaktivt och effektivt med era leverantörer för att tidigt upptäcka och åtgärda hinder i leveranskedjan. Förbättra leverantörernas kapacitet för smidigare arbete.

content-image

Säkerställ ansvarskyldighet

Dokumentera och lagra relevant information för snabb åtkomst, vilket ökar transparensen och ansvarsskyldigheten. Håll ett öga på dina avtal och leverantörsrelationer.

content-image

Förbättra leverantörernas prestanda

Vi hjälper er att strategiskt och systematiskt förbättra leverantörernas effektivitet och se till att de uppfyller sina åtaganden.

Effektivisera dina inköps- och upphandlingsprocesser nu