Anbudsbarometer 2021

barometern

För Mercell, Nordens största leverantör av inköps-,
upphandlings- och anbudstjänster, är det viktigt att verka för ett sunt upphandlingsklimat där affärsmöjligheterna görs tillgängliga för så många potentiella leverantörer som möjligt. Mercell Anbudsbarometer 2021 tar pulsen på leverantörer som verkar i den offentliga sektorn samt hur de upplever det svenska upphandlingsklimatet.

Hämta Anbudsbarometern

Göra affärer med offentlig sektor

Möjligheternas marknad

Läs mer om hur du kan ta del av den offentliga affären. En marknad som årligen omsätter ca 700 miljarder kronor.