Prioritera smart!

Go/No Go-matrisen hjälper dig att komma fram till om du bör svara på en anbudsinfordran eller inte.

I matrisen kan du ge 10 olika aspekter av anbudsinfordran en poäng mellan 1 och 6. Du kan också ge poäng till dina konkurrenter. Det kan vara till stor hjälp när du vet att du konkurrera med ett eller flera andra företag i samma upphandling.

I slutet av matrisen summerar du alla poäng och delar med 10. Resultatet använder du sedan för att avgöra om det här är en upphandling som du bör delta i eller inte.

Siffran bör vara 4 eller högre.