Dit betekent CSRD voor organisaties

Vanaf 1 januari 2024 verplicht de EU bedrijven om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsinspanningen. Dit is vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn heeft als doel om ondernemingen aan te moedigen meer openheid te geven over hun effect op het milieu en de samenleving. Tegelijkertijd moet de invloed van het milieu en de maatschappij op de financiële positie van een onderneming duidelijker in beeld gebracht worden.

Dit laatste is interessant voor jouw organisatie, want het geeft de mogelijkheid om te kiezen voor de meest duurzame leverancier. Wat houdt de richtlijn verder in en welke impact heeft dit op jou en je leveranciers? Je leest er alles over in deze blog.

Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een uitbreiding van de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Het staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2024 worden veel bedrijven verplicht om informatie te verzamelen over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Vanaf 2025 moeten de eerste duurzaamheidsrapporten verschijnen. In de eerste plaats zal het gaan om bedrijven die aan twee van de drie criteria voldoen:

  1. Het bedrijf heeft meer dan 250 werknemers
  2. Het bedrijf heeft meer dan 20 miljoen euro op de balans
  3. Het bedrijf heeft meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar

Beursgenoteerde mkb's en overheidsinstellingen volgen de CSRD-richtlijn vanaf 2026. Ook overheidsinstellingen en niet-beursgenoteerde mkb’s moeten vanaf dat moment hun duurzaamheid rapporteren. Voor hen wordt er gekeken naar een lichtere variant van de CSRD-richtlijn.

 Waarom is de CSRD-richtlijn belangrijk?

Transparantie en duurzaamheid zijn tegenwoordig cruciaal voor bedrijven. Steeds meer investeerders hechten waarde aan duurzame bedrijfspraktijken en ethisch verantwoord gedrag. Met de CSRD-richtlijn worden bedrijven aangemoedigd om relevante duurzaamheidsinformatie vast te leggen. Dat vergroot het vertrouwen van stakeholders en klanten. Zij kunnen weloverwogen beslissingen nemen bij het kiezen van bedrijven om mee samen te werken of in te investeren.

Het belang van data en rapportage

Het hart van de CSRD-richtlijn is de verzameling en rapportage van nauwkeurige en relevante data. Bedrijven moeten nu meer dan ooit betrouwbare gegevens verzamelen over de ecologische en sociale impact van hun leveranciers. Naar verwachting komt er binnenkort meer duidelijkheid over de specifieke vragen en informatie die van belang zullen zijn.

Deze data verzamelen kan echter een uitdaging zijn, omdat het veel tijd en inspanning kost. Desondanks raden we aan om het niet langer uit te stellen. Naast juridische gevolgen voor de organisatie, kunnen stakeholders, investeerders en potentiële klanten om deze redenen een samenwerking laten schieten. Ook je reputatie staat dus op het spel. Des te meer reden om in te zetten op een transparante en nauwkeurig duurzaamheidsrapportage.

Makkelijk en snel CSRD-informatie verzamelen met Mercell

Informatie verzamelen voor de richtlijn uit de Corporate Sustainability Reporting Directive kost tijd. Bedrijven moeten bijvoorbeeld bij leveranciers nagaan hoe of door wie een product wordt gemaakt. Zonder software moeten zij handmatig alle informatie bijhouden. Gelukkig is dit niet nodig. Via de Leveranciersmanagement module van Mercell is het mogelijk om eenvoudig de benodigde informatie te verzamelen. Dat scheelt veel tijd én energie.

Je kan met Mercell eenvoudig vragenlijsten naar (bepaalde) leveranciers sturen. Met Leveranciersmanagement kan je de informatieverzameling automatiseren en versnellen. Dat doe je bijvoorbeeld door middel van templates. De informatie wordt hiermee direct op de juiste plek opgeslagen. Zo ben je veel minder tijd kwijt aan het opstellen van een duurzaamheidsrapport.

Met Mercell krijgen grote organisaties inzicht in de status van hun duurzaamheidsrapportages. Zij kunnen deze informatie eenvoudig verzamelen via het Leveranciersmanagement van Mercell. Hiermee kunnen ze rapporten genereren om te zien welke leveranciers de informatie hebben verstrekt. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen, zowel voor de leveranciers die via het platform gemakkelijk hun informatie kunnen indienen als voor de organisatie die deze rapportages moet verzamelen.

Transparante communicatie met leveranciers

Mercell maakt het mogelijk om op een gestructureerde en transparante manier met leveranciers te communiceren. De antwoorden worden direct in het systeem vastgelegd. In Mercell kan je aan de leverancier ook taken koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van KPI's of een (automatische) vraag om bepaalde verklaringen te uploaden. Daarnaast kan je via het Leveranciersplatform communiceren met leveranciers. Zo heb je centrale dossiers per leverancier, in plaats van dat de informatie in persoonlijke mailboxen verdwijnt.
 

Zelf Mercell gebruiken

De nieuwe CSRD-richtlijn vormt een belangrijke stap in de richting van duurzamere bedrijfspraktijken en transparante rapportage. Het verzamelen van de juiste data is hierbij erg belangrijk. Met de Leveranciersmanagement module van Mercell kan je deze uitdaging effectief aanpakken. Dat doe je onder meer door (automatisch) gestructureerde vragen te stellen aan leveranciers en zo waardevolle data te verzamelen voor alle rapporten.