Leveranciersmanagement

Als leveranciersmanager is het soms lastig om alle relevante informatie over je leveranciers te kunnen vinden. Welke contracten heb ik met deze leverancier? In welke aanbestedingen namen ze deel? Hoe ontwikkelen de prestaties zich? Hoe doen ze het vergeleken met de andere raamcontractanten? 

Allemaal vragen die je makkelijk wil kunnen beantwoorden, maar vaak verspreid zijn over de gehele organisatie. 

Om te kunnen focussen op het realiseren van de doelstellingen en het managen van de relatie, wil je als leveranciersmanager alle gegevens direct beschikbaar hebben, zonder je zorgen te hoeven maken of ze up-to-date zijn. Ook wil je niet alles zelf beheren, maar samenwerken met je leverancier.

Met Mercell heb je een 360 graden overzicht van iedere leverancier. Het geeft inzicht in de contracten, prestaties, compliance en nog veel meer. Documenten kun je opvragen via Mercell en leveranciers kunnen zelf hun gegevens beheren. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat jullie beide kunnen focussen op het maximaliseren van het resultaat.

Laptop Mock Up Leveranciersmanagement Profile NL

Hoe werkt het?

Eén archief per leverancier

Alle activiteiten van elke leveranciers worden gecombineerd in één leveranciersprofiel. Niet alleen de contracten, maar ook de certificaten, prestaties, berichten, belangrijke documenten en de status van alle aanbestedingen. 

Laptop Mock Up Leveranciersmanagement Profile NL

Naleving automatiseren

Leveranciers krijgen automatisch een bericht wanneer een certificaat verlopen is. Ze uploaden zelf een nieuwe versie, zodat de compliance geborgd wordt zonder dat je er ooit over hoeft na te denken.

Laptop Mock Up Leveranciersmanagement Certificates NL

Altijd up-to-date

Automatiseer je leveranciersbestand en ga proactief aan de slag met het managen van leveranciers. Werk online met ze samen en laat het systeem hun documentatie en certificaten up-to-date houden. Dit vermindert je administratieve lasten aanzienlijk en  verhoogt je effectiviteit.

Laptop Mock Up Leveranciersmanagement Access NL

Sturen op basis van KPI’s

Krijg inzicht in de prestaties van leveranciers en deel de conclusies met je stakeholders. Bekijk welke leveranciers positieve of negatieve trends laten zien en welke leveranciers onder de gestelde normen presteren. Zo kun je het juiste gesprek voeren met de leverancier.

Laptop Mock Up Leveranciersmanagement Dashboard NL

Risico's onder controle met risicomanagement

Stel risico's per leverancier in en beheer de mitigerende maatregelen. Houd de status van risico's bij en rapporteer erover in uw leveranciersdatabase. Dit verbetert je inzicht en de mogelijke impact op je organisatie.

Laptop Mock Up Leveranciersmanagement Risks NL
Illustration 36

Neem afscheid van 'ad hoc', 'versnipperd' en 'lokaal' en maak van het meten en vastleggen van de prestaties van leveranciers een professioneel proces.

Group 1843

Leveranciers houden zelf hun documenten en certificaten up-to-date en worden daarover genotificeerd door het systeem.

Group 1845
Niet langer zoeken naar e-mails en gemaakte afspraken. Met leveranciersmanagement heb je de mogelijkheid tot groepscommunicatie, zowel intern als met leveranciers.
Illustration 01

Voorkom dat leveranciersgegevens verouderen, dubbel of incompleet zijn door te linken met 'Financial services providers'.

Op zoek naar meer informatie, of wil je graag contact met een van onze Mercellians?