Safe Marine Service er kåret som eliteleverandør!

Det offentlige havde akut brug for værnemidler, da Danmark og resten af verden blev ramt af coronakrisen i foråret 2020. De færreste havde nok forestillet sig, hvor stor efterspørgsel, der pludselig kunne opstå. 

Derfor blev det afgørende, at virksomheden Safe Marine Service var omstillingsparate. De ved, at de har et godt netværk, som gør det muligt for dem at producere værnemidler. Så da de hørte om udfordringerne, var de hurtige til at tage kontakt til de offentlige indkøbere i Danmark.

Indkøberne var særdeles tilfredse med kvaliteten, og Safe Marine Service fik derfor lov til at levere en masse kitler og mundbind. Nu er Safe Marine Service blevet kåret som eliteleverandør til det offentlige for deres indsats.

Vi har talt med Safe Marine Services founder og CEO Jannick Skytte om, hvad det har betydet for dem, at de er blevet kåret som eliteleverandør. 

Hvad er det, at Safe Marine Service laver?

Siden 2017, hvor vi startede Safe Marine Service, har vi udlejet mandskaber til den grønne industri, hvis der f.eks. skal stilles en vindmøllepark op. 

Men da coronakrisen ramte sidste år, fik vi aflyst stort set alle vores ordrer, fordi der jo ikke rigtig var nogle, der vidste, hvad der skulle ske. Vi havde derfor mandskaber og ressourcer til rådighed, som vi ikke kunne bruge, og det gjorde, at vi blev nødt til at skifte retning.

I den periode læste vi i nyhederne, at der manglede værnemidler i Danmark. Jeg tænkte, at vi har et udmærket netværk i østen til at skaffe de værnemidler, der blev efterspurgt, så vi tog kontakt til forskellige indkøbere, og så fik vi lov til at levere en helt masse værnemidler til det offentlige. 

Sidenhen har vi løbende holdt kontakt med de indkøbere, som vi havde fornøjelsen af at handle med, og de gør os på et tidspunkt opmærksom på, at niveauet af værnemidler er stabilt igen. Så hvis vi skal fortsætte med at sælge til dem, skal det være på normalvis gennem udbud. 

Det havde vi aldrig prøvet før, så jeg kontaktede Mercell og spurgte, hvad vi skulle stille op. Jeg kom derefter på deres kursus om, hvordan man kommer godt i gang med udbudsmarkedet, og så begyndte vi at byde på forskellige udbud. 

Så på grund af coronakrisen kan man sige, at vi nu også er en virksomhed, der sælger til det offentlige. 

Hvad betyder det for jer, at I er blevet kåret som eliteleverandør til det offentlige? 

Det er helt klart en kæmpe ære. Vi er jo bare en lille virksomhed på tre ansatte, så det gør os stolte, at vi alligevel sagtens kan producere store mængder og være med til at sælge til det offentlige. 

Hvorfor tror du, at I har haft succes med at sælge til det offentlige? 

Først og fremmest har det nok noget med held at gøre. Vi kom jo ind på det offentlige marked, da det offentlige var allermest i knæ på grund af coronakrisen. 

Men jeg tror så også, at vi var rigtig gode til at udnytte den mulighed ved proaktivt at gøre opmærksom på os selv og levere præcis det, som det offentlige efterspurgte. 

Det er jo sådan, når man leverer værnemidler til det offentlige, at de tester kvaliteten grundigt igennem, og de var meget tilfredse med det, som vi producerede til dem. 

Hvad kommer I til at have fokus på for at blive eliteleverandør igen til næste år? 

Vi vil helt sikkert fortsætte med at levere værnemidler, fordi vi har så gode kontakter til at få dem produceret. 

Men vi kommer nok også til at kigge ind i de engangsartikler, der er til den grønne omstilling, hvor vi særligt vil fokusere på mad- og affaldssortering. 

Her er vi bare lidt hæmmede, fordi man ofte skal have tre referencer for at kunne levere affaldssortering til det offentlige. Så vi håber, der snart er en kommune, der siger, at de ikke har brug for referencer. 

Tillykke med det flotte arbejde, Safe Marine Service!

Du er som altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til noget, der handler om udbudsmarkedet.

Få nyheder om udbudsmarkedet