Mercell Source-to-Contract voor de zorgsector

Software om het gehele proces van Source-to-Contract in de zorg te optimaliseren - van digitaal aanbesteden tot het beheren van contracten en leveranciers. met jouw leveranciers. Source-to-Contract is de tool om doorlooptijden te verkorten en uniformiteit en processen te waarborgen binnen jouw corporatie.

Zorgsector

Een betere manier om in te kopen met Mercell

In een complexe omgeving als de zorg is focus op kostendruk en regelgeving van groot belang. Maar hoe belangrijk het ook is, aanbesteden is tevens een complex en tijdrovend proces. Vooral wanneer belangrijke informatie verspreid is over e-mails, spreadsheets en pdf’s.  

Je bent daardoor veel tijd kwijt aan het organiseren van het proces in plaats van het creëren van waarde voor je interne klanten. Je hebt onvoldoende grip op je projecten, het is een uitdaging om te ontdekken wat de actuele stand van zaken is, en professionaliseren van de inkoop is lastig. 

Dat moet toch anders kunnen?
Door het proces en de data rondom offerteaanvragen en contracten te structureren, geeft Mercell je meer ademruimte. De focus kan weer terug naar de zorg. Alles is beschikbaar op één plek en toegankelijk voor iedereen. Zo kun jij focussen op wat echt belangrijk is: het vergelijken en contracteren van leveranciers, terwijl transparantie, naleving en prestaties geborgd zijn. Creëer een overzichtelijk inkoopproces, inclusief contractbeheer en leveranciersmanagement. Volledig digitaal. 

Voordelen van Mercell Source-to-Contract in de zorg  

De zorgsector kampt met verschillende uitdagingen: van personeelstekort tot leveranciersproblemen, en van stijgende prijzen tot strengere regelgeving. Software wordt soms dan ook gezien als iets wat veel capaciteit kost. Maar niets is minder waar. Goede software levert namelijk op termijn juist capaciteit op. Dit zijn de 3 voordelen van Mercell Source-to-contract in jouw organisatie.  
 
1. Minder werkdruk  
In Mercell Source-to-Contract worden alle inkoopprocessen netjes geordend. Zo kun je beter overzicht behouden, prioriteiten stellen en strategische keuzes maken voor later.  
 
2. Verhogen van transparantie en betrokkenheid 
Met Mercell Source-to-Contract staat alle informatie op één plek, voor iedereen dezelfde versie en toegankelijk volgens duidelijke autorisaties. Dit maakt het inkoopproces niet alleen transparanter, maar verhoogt ook de betrokkenheid. Win-win!  

3. Voorbereid op de toekomst 
Inspelen op toekomstige ontwikkelingen: een must om de continuïteit in de zorg te waarborgen. Mercell Source-to-Contract brengt de inkoopbehoeften in kaart waardoor de inkoopafdeling goed kan adviseren en ondersteunen. Als afdeling inkoop ben je zo beter voorbereid op de toekomst en lever je maximale toegevoegde waarde. 

Het succes van Mercell Source-to-Contract bij Ziekenhuis Gelderse Vallei 

Ziekenhuis Gelderse Vallei creëert met Mercell Source-to-Contract een hogere betrokkenheid, meer transparantie en eigenaarschap rondom Inkoop. 

Vanuit inkoop was er de wens om de interne klanten meer betrokken te krijgen bij het inkoopproces en om het proces transparant te doorlopen. De software van Mercell Source-to-Contract maakt dit mogelijk en zorgde voor meer verbinding met het zorgproces.  

Lees hier het succesverhaal. 

"
Doordat we daarnaast allemaal dezelfde templates gebruiken, zorgen we ook dat iedereen optimaal de tool inzet. Het eindresultaat dat je in de markt zet is daardoor professioneler.
Bert van Moorsel, inkoopadviseur bij FacZo
Lees verder

 

Ontdek onze modules binnen de Mercell Source-to-Contract oplossing:

Intake Management

Intake management is hét portaal voor jouw collega’s naar inkoop. Het stelt op een prettige manier de juiste vragen om de inkoopbehoefte in kaart te brengen.

Laptop Mock Up Intake Management General NL

Sourcing & Tendering

Het vinden van de juiste leveranciers stelt organisaties in staats om hun eigen doelen en ambities te realiseren. Een gestructureerd inkoopproces is daarbij van levensbelang. Met Mercell Source-to-Contract krijg je volledige controle over al je offerteaanvragen.

Laptop Mock Up Sourcing & Tendering Management General NL

Contractmanagement

Als contractmanager wil je grip op de contracten en zelf de regie hebben over realisatie van de beoogde contractdoelstellingen. 

Mercell ondersteunt contractmanagers om alle afspraken met leveranciers, getekende contracten en eventuele wijzigingen eenduidig en transparant vast te leggen. 

Laptop Mock Up Contract Management General NL

Leveranciersmanagement

Als leveranciersmanager is het soms lastig om alle relevante informatie over je leveranciers te kunnen vinden.

Met Mercell heb je met één druk op de knop een
360 graden overzicht van iedere leverancier. Het geeft inzicht in de contracten, prestaties, compliance en nog veel meer. 

Laptop Mock Up Supplier Management General NL

Prestatiemeting

Tijdens het inkoopproces en het contracteren worden er allerlei afspraken gemaakt en beloftes gedaan omtrent de te leveren prestaties.

Mercell maakt het mogelijk om de prestaties van leveranciers en contracten te meten en vast te leggen. 

Laptop Mock Up Performance Surveys General NL

Groslijstmethodiek

Versnel het onderhands aanbestedingsproces en kwalificeer efficiënt leveranciers voor onderhandse aanbestedingen. Met de groslijstmethodiek in Mercell Source-to-Contract selecteer en beheer je grote aantallen leveranciers.

Groslijst

Spend management

Wil je meer overzicht van je uitgaven? Of grip op je inkoopstromen? Met Mercell Spend Management heb je alle informatie overzichtelijk op één plek.

Het programma laat weten of en wanneer een inkoopcategorie het budget of de contractwaarde overschrijdt. Zo vermijd, verminder of voorkom je eventuele risico's. 

Spend Management

Het Dynamisch aankoopsysteem

Een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) is een alternatieve procedure voor het inkopen van werken, leveringen en diensten. Je kan het zien als een dynamische kaartenbak van leveranciers. Leveranciers kunnen zich, gedurende de looptijd van de procedure, doorlopend aanmelden.

Het Dynamisch aankoopsysteem

eAuction

Een eAuction, of elektronische veiling, is een manier waarmee je aanbestedingen kan gunnen. Bij een gewone veiling bieden partijen tegen elkaar op. Binnen een aanbestedingsproces werkt het andersom: de aanbestedende dienst legt een maximumprijs vast en de partijen kunnen daaronder biedingen doen. Dit kan een grote besparing opleveren, want je krijgt altijd de laagste prijs.

eAuction

Enthousiast geworden om met Mercell Source-to-Contract aan de slag te gaan?