Bäst förberedd vinner – så ska data hjälpa till med försäljning till offentlig sektor

Hur ser vi på Mercell på framtiden och hur planerar vi att utveckla vårt verktyg så att fler privata företag kan vinna affärer genom offentlig upphandling? Här spanar Fredrik Kristiansson, Head of Customer Success på Mercell, in i framtiden.

Under det tidiga 2000-talet utannonserades alla upphandlingar i tidningar, vilket gjorde det svårt för mindre leverantörer att komma in på marknaden. Lösningen blev vårt system som scannade in underlag och där man kunde skapa bevakningar som kom via mail. Sedan dess har tjänsten utvcklats mycket, men på Mercell funderar vi fortfarande mycket på vilka problem vi kan lösa för företagare och inköpare. Vi vill alltid ligga steget före – hur kan vi lösa framtidens problem redan idag?

Just nu tittar vi mycket på kundresan för leverantörer och företagare. Hur kan man hitta affären? Var finns kompetensen? Och vad kan vi bidra med? Ett svar på den frågan är data, som vi just nu fördjupar oss mycket i. Mycket i denna sektor är offentlig data och den går alltid att analysera för att hitta intressanta ingångar. Det kan vara allt från data om vilka avtal som snart löper ut, vilka som vann sist, vad man betalade för det – den typen av frågor som gör att företag kan se potentialen i en offentlig affär.

I dagsläget har vi 300 000 företag som svarar på anbud, men fortfarande bara 4,2 leverantörer per upphandling. På hälften av alla upphandlingar svarar bara en eller två leverantörer. Möjligheterna är alltså stora att vinna! I vår data kan vi också se att 55% av de upphandlingar som görs idag har fokus på “pris”, och 45% har fokus på “pris och kvalitet”.

Genom att titta närmare på datan i Mercells analysverktyg kan man också få fram intressant information om köparsidan, och titta närmare i en specifik bransch för att se snittet på antal anbud och vilka utvärderingsgrunder som är viktiga där. I ett förberedande syfte finns det mängder att analyser att göra som både köpare och leverantör.

Att få en övergripande koll på sin bransch tror vi också kan gynna den viktiga dialogen mellan leverantör och inköpare. Genom att till exempel titta närmare på vilka avtal som löper ut i sin branch under kommande tolv månader kan man planera in tid för att kontakta inköpare och förbereda sig i god tid för en upphandling.

Denna dataanalys är något vi just nu arbetar för att utveckla i Mercell, eftersom vi ser hur stor skillnad det verktyget kan göra för att hjälpa företag att vinna fler affärer i offentlig sektor. För även inom offentlig upphandling stämmer det som de säger – bäst förberedd vinner!

/ Fredrik Kristiansson, Head of Customer Success på Mercell

Har du planerat rätt säljkalender framåt?

Vi ser att de företag som lyckas med den offentliga affären börjar med sitt sälj- och anbudsarbete långt innan upphandlingen har annonserats. Proaktiv försäljning är en vinnande faktor. Är du nyfiken på att veta mer om hur analysverktyget kan hjälpa dig?