Våra Samarbetspartner

m-shape

MAQS

MAQS är en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer, och har ca 100 jurister anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. MAQS är en fullservicebyrå och erbjuder rådgivning och biträde inom hela det affärsjuridiska området. MAQS har under flera år utsetts till Sveriges mest proaktiva advokatbyrå.

I frågor rörande offentlig upphandling företräds MAQS av advokaten Jimmy Carnelind som har mer än 15 år erfarenhet inom området. Jimmy arbetar främst med leverantörer och bistår då ofta med proaktiv strategisk anbudsgivning under hela upphandlingsförfarandet. Rådgivningen kan innefatta granskning av förfrågningsunderlag och anbud, upprättande av strategiska frågor till den upphandlande myndigheten, granskning av utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut samt deltagande i förhandlingar. En stor del av Jimmys arbete med offentlig upphandling innebär att han bistår leverantörer i förvaltningsdomstol i överprövningsmål och i allmän domstol i samband med skadeståndsprocesser.

Jimmy anlitas även ofta som föredragshållare och håller såväl grundutbildningar som mer specifika utbildningar i frågor som rör offentlig upphandling.

maqs

Kontakta ekonomi