Affärskalender för privata och offentliga upphandlingar

m-shape

Mercells Affärskalender ger dig översikt över kommande upphandlingar, påminnelser och anbudsfrister i upphandlingar och ingår som en del av vår upphandlingsbevakning.

Ser du en risk att du tappar bort tidsangivelser för anbudsinlämnande och aktuella uphandlingar? Vår affärskalender ger dig kontroll!

Vår affärskalender ger dig bra översikt av kommunikation, påminnelser och tidsfrister i upphandlingar.

Påminnelser synkroniseras enkelt till din e-postklient, såsom Microsoft Outlook och Notes och säkerställer därför ett enkelt sätt att hålla kontroll på aktuella upphandlingar och deras olika deadlines. Påminnelserna kan anpassas till att gälla kommande upphandlingar, avtal, förfrågningsunderlag och dynamiska dokument och alla olika händelser kan visas i kalendern eller som separat lista.