Direktupphandlingar

Upptäck direktupphandlingar och få information om tröskelvärden

Vad är en direktupphandling?

En direktupphandling är en upphandling utan formkrav. Kortfattat betyder direktupphandling att en offentlig instans såsom stat, kommun, landsting ska göra ett inköp med ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. De allra flesta direktupphandlingar styrs av LOU - Lagen om offentlig upphandling, tröskelvärdet för dessa inköp får INTE överstiga 615 312 kr ex moms (från 1 januari 2020).

 

Du hittar all information kring tröskelvärden och direktupphandlingar i någon av de lagar som styr offentlig upphandling (LOU, LUF, LUFS eller LUK).

Är du en myndighet och behöver reda ut huruvida din kommande upphandling understiger tröskelvärden, besök Upphandlingsmyndighetens verktyg.

BEST PÅ PAPIRET-1

Hitta direktupphandlingar

När en myndighet ska genomföra en direktupphandling så behöver de inte annonsera upphandlingen publikt utan oftast läggs de bara ut den på deras hemsida. Detta gör att det inte finns någon gemensamt ställe att se alla direktupphandlingar på.

Mercell söker dock igenom ett stort antal hemsidor efter direktupphandlingar och samlar dessa i vårt system. Här kan du hitta direktupphandlingar, dock bara ett urval och de senaste månaderna.

 

Ta nästa steg mot direktupphandlingar

Tack vare vår nya tjänst Mercell Opic Leverantörsregister ges du som kund en unik, kostnadsfri plats i skyltfönstret mot alla dessa affärsmöjligheter och ökar era chanser att bli inbjuden till nästa affär.

Med Leverantörsregistret ämnar vi att skapa en plattform för företag att synliggöra sina tjänster och produkter för potentiella kunder.

iStock-1311977351-1