Mercell Source-to-Contract voor woningcorporaties

Professionaliseer jouw inkoop- en contractmanagementprocessen en zorg er gelijktijdig voor dat je voorbereid bent op een aanbestedingsplicht. Mercell biedt software om het gehele proces te optimaliseren – van het inventariseren van inkoopbehoeften binnen jullie corporatie tot het selecteren van gekwalificeerde leveranciers, en van het beheren van contracten tot het managen van contractdoelstellingen en de relatie met jouw leveranciers. Source-to-Contract is de tool om doorlooptijden te verkorten en uniformiteit en processen te waarborgen binnen jouw corporatie.

iStock-1399917145

Professionalisering van inkoopprocessen

Als woningcorporatie loont het om je inkoopproces te professionaliseren en je zo te ontwikkelen tot een professionele opdrachtgever waar een uniform inkoopproces, - contractbeleid en prestatiemetingen belangrijke elementen zijn. Met de juiste tools, creëer je meer inzicht, ben je op de hoogte van inkoopbehoeften en bespaar je tijd en geld. Bovendien zorgt de juiste tool voor transparantie én grip op jouw inkoopprocessen. Creëer complete inkoopdossiers door het proces van A tot Z te digitaliseren. 

Van het ontvangen van inkoopverzoeken tot het beheren van contracten, leveranciers en spend: Mercell Source-to-Contract professionaliseert jouw inkoopproces. Meer weten? Download de brochure “De strategische inkoop voor woningcorporaties”

HubSpot Video

Betere samenwerking tussen inkoop- en contractmanagement 

Tijdens inkooptrajecten zorg je dat er op transparante wijze duidelijke afspraken worden gemaakt met gekwalificeerde leveranciers. Tijdens de uitnutting van contracten wil je er zeker van zijn dat het verwachte resultaat wordt opgeleverd. Daarom is het van belang om gemaakte afspraken te toetsen én te blijven toetsen. De leveranciers- en contractmanagement-modules in Mercell Source-to-Contract helpen je hierbij:  

  •  Met leveranciersmanagement heb je overzicht van de relevante gegevens van jouw leveranciers. Deze module geeft inzicht in onder andere de contracten, prestaties en compliance. Hoe presteren de leveranciers ten opzichte van gemaakte afspraken? En beschikken zij over de juiste certificaten?
  • Met contractmanagement heb je inzicht in huidige contracten en controleer je of er aan de vooraf gemaakte afspraken wordt voldaan en leg je eventuele wijzigingen eenduidig en transparant vast. Welke contracten lopen er binnenkort af? En welke contracten wil je de komende periode verlengen? 

Juist door die samenwerking tussen inkoop- en contractmanagement ben je goed op weg met de professionalisering van inkoop. Je hebt grip en controle over de gegevens en gemaakte afspraken van jouw leveranciers. Dit vermindert jouw administratieve lasten en verhoogt je effectiviteit. Zo weet je zeker dat alle gegevens getoetst en up-to-date zijn en kan jij je focussen op het behalen van jouw inkoop- en contractdoelstellingen.   

Vervolgens de samenwerking toetsen? Dat doe je met de prestatiemeting module in Source-to-Contract. Hiermee beoordeel je leveranciers objectief op basis van de afgesproken KPI’s. Zo meet en leg je prestaties van leveranciers en contracten vast. Met deze waardevolle input, heb jij controle en weet je de juiste vragen te stellen.

De juiste partners selecteren voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS) 

Steeds meer woningcorporaties kiezen voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS). RGS houdt in dat woningcorporaties en leveranciers samenwerken, waarbij kwaliteit, efficiëntie en grip op de kosten centraal staan. Deze aanpak biedt voor de woningcorporatie en de leverancier continuïteit voor de langere termijn. Het is dus belangrijk om een weloverwogen keuze te maken in de juiste partner, zodat jij verzekerd bent dat deze voldoet aan alle eisen en het verwachte resultaat oplevert.  

Met Mercell Source-to-Contract bespaar je een hoop tijd in het selecteren van de juiste partner. Geïnteresseerde partijen kunnen zichzelf namelijk aanmelden voor de lijst, mits ze voldoen aan de selectie-eisen. Uiteindelijk krijg jij een leverancierslijst met geïnteresseerde partijen die voldoen aan jouw eisen. Zo kun je makkelijker en doelmatiger de juiste partner selecteren.  

Waarborging van de integriteit van het aanbestedingsproces 

Hoewel woningcorporaties vooralsnog niet aanbestedingsplichtig zijn, is het aan te raden om tijdens inkooptrajecten de aanbestedingsprincipes toe te passen. Hiermee voorkom je het risico dat je deze opdrachten moet heraanbesteden als de aanbestedingsplicht wordt ingevoerd.  
Het gebruik van Mercell Source-to-Contract helpt bij het beheersen van risico's. Het aanbestedingsproces wordt zo transparanter en je kan toetsen of leveranciers voldoen aan de vooraf opgestelde criteria. Zo waarborg je de integriteit van het aanbestedingsproces. Bovendien zijn complete inkoopdossiers eenvoudig in te zien door accountants. 

Wil je een goed beeld van de volledige voorbereiding van woningcorporaties op de Aanbestedingswet?

Eerste stap van woningcorporatie 

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft de stap naar aanbesteden al gemaakt. Zij zouden een grote aanbesteding in de markt gaan zetten, ter waarde van een miljard euro en een doorlooptijd van maximaal 10 jaar. Een traject met veel impact en hierbij wilden zij niet het risico lopen om de meerjarige samenwerking te moeten ontbinden als de aanbestedingsplicht ingaat.

"
Bij langlopende contracten met een grote impact willen we voorkomen dat we contracten moeten ontbinden door gewijzigde wet- en regelgeving
Marcel Aspers en Frits Gerris, beide specialist inkoop Wonen Limburg

Andere woningcorporaties over Mercell

Mitros D
read-more

Mitros

“Omgevingen als SharePoint zijn dan vaak beperkt tot één project. Je moet het breder kunnen ontsluiten.” - Manon Veldhuizen & Ron Sierink
Michel Langen B
read-more

Woonbron

“Het leuke was toen we de contracten gingen opvoeren, we ons er echt in moesten gaan verdiepen. Wat is de exacte inhoud, opzegtermijn, wanneer loopt het contract af? Dan gaat het onderwerp leven en maak je direct een verbeterslag.” - Michel Langen
Kantoor Wonen Limburg
read-more

Wonen Limburg

“Bij langlopende contracten met een grote impact willen we voorkomen dat we contracten moeten ontbinden door gewijzigde wet- en regelgeving” - Marcel Aspers & Frits Gerris

 

Ontdek onze modules binnen de Mercell Source-to-Contract oplossing:

Intake Management

Intake management is hét portaal voor jouw collega’s naar inkoop. Het stelt op een prettige manier de juiste vragen om de inkoopbehoefte in kaart te brengen.

Laptop Mock Up Intake Management General NL

Sourcing & Tendering

Het vinden van de juiste leveranciers stelt organisaties in staats om hun eigen doelen en ambities te realiseren. Een gestructureerd inkoopproces is daarbij van levensbelang. Met Mercell Source-to-Contract krijg je volledige controle over al je offerteaanvragen.

Laptop Mock Up Sourcing & Tendering Management General NL

Contractmanagement

Als contractmanager wil je grip op de contracten en zelf de regie hebben over realisatie van de beoogde contractdoelstellingen. 

Mercell ondersteunt contractmanagers om alle afspraken met leveranciers, getekende contracten en eventuele wijzigingen eenduidig en transparant vast te leggen. 

Laptop Mock Up Contract Management General NL

Leveranciersmanagement

Als leveranciersmanager is het soms lastig om alle relevante informatie over je leveranciers te kunnen vinden.

Met Mercell heb je met één druk op de knop een
360 graden overzicht van iedere leverancier. Het geeft inzicht in de contracten, prestaties, compliance en nog veel meer. 

Laptop Mock Up Supplier Management General NL

Prestatiemeting

Tijdens het inkoopproces en het contracteren worden er allerlei afspraken gemaakt en beloftes gedaan omtrent de te leveren prestaties.

Mercell maakt het mogelijk om de prestaties van leveranciers en contracten te meten en vast te leggen. 

Laptop Mock Up Performance Surveys General NL

Benieuwd naar de demo van Mercell Source-to-Contract?