Komplett och tillgänglig avtalsdatabas

CA

Hur säkrar ni att alla era avtal finns tillgängliga och används inom hela organisationen?

 

Mercells Avtalsdatabas ger din organisation en översikt över alla existerande avtal, leverantörsinformation och gällande löptider. Modulen ger dig trygghet och effektivitet, och ser till att avtalen är ständigt tillgängliga för användaren.

Avtalsdatabasen låter alla auktoriserade anställda se och söka information bland alla gällande avtal. Avtalsdatabasen är ett omfattande system för att registrera, spara och hantera avtal. Databasen har följande funktioner:

• Skicka frågor och information till leverantörer
• Omförhandla avtal
• Kontinuerlig tillgång till uppdaterade kontaktuppgifter
• Synkronisera avtal med kalenderfunktioner
• Samla in feedback om avtal
• Se fullständig dokumentation och historia

Vår avtalsdatabas är integrerad med vårt upphandlingsverktyg. Detta gör att du som upphandlare inom den offentliga sektorn kan genomföra dina upphandlingar snabbt, effektivt, elektroniskt och i enlighet med reglerna.